[Home Page]

Změna ředitelů na katastrálních úřadech

PRAHA - Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního byly zveřejněny významné změny ve vedení dvou katastrálních úřadů a jednoho inspektorátu.

S účinností od 1. října 2002 byl jmenován do funkce ředitele Katastrálního úřadu Praha-město Ing. Jan Seik, který dříve zastával funkci ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze. Proto s účinností od 1.října 2002 byla jmenován do funkce ředitelky Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze Ing. Jaroslava Vorlíčková. Tento inspektorát má rovněž působnost ve středních Čechách. S účinností od 1. října 2002 byl dále pověřen řízením Katastrálního úřadu v Mělníce Mgr. Emanuel Bednář.

Strukturu resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního si můžete prohlédnout na webových stránkách tohoto úřadu, kde jsou rovněž uvedena telefonní čísla po přečíslování.

podpis: Petr Skála

vyvěšeno: 3. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [KN] [rezort] [Pošta]