[Home Page]

Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost

Společnosti ATLAS s.r.o. a GEPRO s.r.o. kromě běžného kontaktu se svými partnery ať už v obchodním styku, na tematických konferencích a výstavách a dalších lokálně cílených předváděcích akcích pořádají každoročně speciální setkání s uživateli svých produktů. Tato letitá praxe, letos jde již o osmý ročník, se ukázala jako velmi užitečná pro pořádající společnosti i velmi žádaná ze strany uživatelů.

   A nejen uživatelů, neboť setkání se pravidelně účastní i další spolupracující a dealerské firmy, které zde svými zkušenostmi doplňují široké spektrum názorů na vývoj software společností ATLAS a GEPRO, na úroveň ostatních činností spojených s úlohou společností v oboru i na celkovou situaci v GIS a DMT.

   Pro setkání volíme od začátku termín pozdního podzimu, po většině významných výstav, seminářů a konferencí, ale před úplným koncem roku, který je obvykle poznamenán horečným dokončováním zakázek a sledováním naplnění rozpočtových kvót.

   Máme snahu, aby setkáním gradovaly celoroční kontakty s uživateli a spolupracovníky. A tomuto účelu podřizujeme částečně i celý program setkání.

   Pro nás je to vždy událost nejvyšší důležitosti a snažíme se připravit tak, aby se stejným pocitem odjížděli i všichni účastníci.

   Ke spokojenosti účastníků by mělo také přispět prostředí setkání, proto pokračujeme v tradici a volíme opět prostory Junior Centra na Seči, které splňuje naše požadavky na téměř rodinnou atmosféru pobytu.

   Celé setkání, stejně jako celá strategie přístupu k zákazníkům, je koncipováno jako »příjemná rodinná sešlost«. O rodinnou sešlost fakticky jde, neboť se tu setkává široká rodina uživatelů GIS a DMT. Účastníci mají možnost dozvědět se podrobné informace o našich produktech, zjistit něco o žhavých novinkách i výhledech do budoucna. Komu nestačí povídání, může si spoustu věcí doslova »osahat« na místě pod vedením zkušených odborníků na tzv. workshopech neboli v »dílnách«. Mohou zde zkonzultovat různé potřeby a problémy přímo s tvůrci programového vybavení. Ani o dohody obchodních strategií, či kontraktů není nouze, je to jistě snazší a účinnější, než se dohadovat na dálku třeba přes Internet.

   Stručně řečeno, ve velmi koncentrovaném čase je možno dozvědět se velké množství důležitých odborných informací a navázat řadu společenských i obchodních kontaktů. Setkání je také místem, a jsou dobré důvody pro to, aby bylo, kde přicházíme s představením nových produktů a zásadními inovacemi stávajících produktů. Letos to bude vývojová řada číslo šest našich nosných softwarových systémů KOKEŠ a MISYS pro Windows a sledovací systém pro vozidla LUPUS. Pro uživatele i pro nás je pak velice přínosná sekce setkání, kde uživatelé a dealeři prezentují svoje zkušenosti s našimi produkty např. v kontextu jejich odborné činnosti. A protože nejen prací živ je člověk, setkání je i místem společenského dění. Účastníci mohou po celou dobu setkání využívat společenských prostor Junior Centra podle svých potřeb. Vrcholem je pak společenský večer na konci prvního dne setkání. V příjemné atmosféře mohou účastníci dohnat to, co celý den pro odborné vytížení nestihli, mohou se pobavit, zatančit si, ochutnat lahodné nápoje a posílit se po perném dni. Někteří šťastlivci mohou zažít také příjemný pocit výherce software vylosovaného v tombole.

   Jako definitivní tečka za prvním dnem bývá uspořádáno pro pár velmi otrlých účastníků noční koupání v nelidsky studené vodě Sečské přehrady. Prozatím vždy úspěšně. Bude tomu tak i letos?*) Přijeďte se přesvědčit!

   (8. setkání uživatelů proběhne 13. - 14. 11. 2002)
*) otužilcům věnuje redakce Zeměměřiče předplatné na r. 2003

Za GEPRO s.r.o. ing. Petr Brabec

Reklamní článek firmy:
GEPRO, spol. s r. o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel.: 257 089 811, fax: 257 089 838
http://www.gepro.cz

vyvěšeno: 5. listopadu 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [Geodezie] [Víme - Víte] [Pošta]