[Home Page]

Adresář 4600 stavebních firem

Redakce časopisu Zeměměřič uvolňuje za velmi výhodných podmínek databázi stavebních firem v aktuálním stavu konce září 2002. Podle části této databáze byl rozesílán Katalog geodetických firem v září 2002 a redakce si na "vlastní kůži" ověřila, že pouhé 1% odeslané pošty se vrátilo zpět jako nedoručitelné.  Databáze obsahuje poštovní adresu (název, ulice, město, PSČ), ale neobsahuje telefony a kontaktní osoby, které mohou doznat častějších změn. Cena jedné adresy je 1 Kč (i s DPH). Při odběru celé databáze 500 kč sleva.

redakce

vyvěšeno: 16. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [Geodezie] [Víme - Víte] [Pošta]