[pošta]
  Dívejte se do mapy

PLÁNY MĚST

Praha do kapsy
1 : 22 000, knižní plán, SHOCart, Zlín, 2000, 1. vyd., formát 10,5 x 15,2 cm, 96 str.

Sortiment plánů Prahy doplnil další užitečný pomocník – kapesní knižní plán. Na 52 mapových stranách je vyobrazeno asi 80 % území města. Obsah je poměrně aktuální a zachovává všechna – sedm let se zdokonalující – specifika značkového klíče městských plánů zlínského kartografického domu. Plán v měřítku 1 : 22 000 doplňují 4 strany středu města, průjezdní plánek 1 : 200 000, stránka základních informací o městě a rejstřík ulic na 32 stranách s téměř 5 500 názvy.

Atlas Prahy
1 : 15 000, knižní plán, Kartografie Praha, 2000, 2. vyd., formát 15,7 x 23 cm, 225 str.

Druhé, dietnější, dlouho připravované vydání (asi o 90 % byla zredukována textová část) mělo premiéru na lednovém veletrhu cestovního ruchu GO 2000 v Brně.

Kromě redukce textů a důkladné aktualizace byly proti prvnímu vydání doplněny 4 obsahové prvky v rozsahu celého území hlavního města – jednosměrky, zákazy vjezdu, hranice PSČ a hranice katastrálních území. Škoda, že zpracovatele nenapadlo doplnit také semafory a zvýraznit názvy katastrálních území. Stejně jako v prvním vydání zde najdete kromě 140 stran plánu 1 : 15 000, 4 strany středu města 1 : 10 000, mapu městských částí, mapku pro motoristy, mapky pražské integrované dopravy, 15 stran automap okolí Prahy 1 : 150 000, 9 stran důležitých informací a 38 stran rejstříku ulic v Praze a všech zobrazených sídlech s více než 7 900 hesly a navíc rejstřík ostatních názvů jako jsou např. chráněná území, kopce, ostrovy, zahrady, parky, usedlosti a vodstvo (téměř 1 200 hesel).

Brno, atlas ortofotomap
1 : 6 000, Geodis Brno, Kartografie Praha, 1999, 1. vyd., formát 23,3 x 37,2 cm, 116 str.

Ortofotoatlas Brna završil trojici výpravných fotogrammetrických děl, které vznikly ve spolupráci firem Geodis Brno a Kartografie Praha (v roce 1998 vyšly obdobné ortofotoatlasy Prahy a Plzně).

Jde o nejpodrobnější atlas Brna, který na podkladu ortofotosnímků v kladu listů Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené obsahuje názvy ulic, veřejných prostranství, městských částí, katastrů, významných objektů a vodstva; hranice města, obvodů a katastrálních území. Fotografické vyobrazení doplňují černé hranice parcel z technické mapy města. Na 102 mapových stranách je zobrazeno asi 90% území města. Atlas je ve stejném formátu a provedení jako ortofotoatlas Prahy. Obsah doplňují dvoustrany s vyobrazením Masarykova okruhu, Brněnské přehrady a stránka brněnského Výstaviště. Nezbytnou součástí je rejstřík ulic s více než 1 600 hesly.

MAPY PRO TURISTIKU A SPORT

2 – Jizerské hory, Frýdlantsko
1 : 50 000, turistická mapa, SHOCart, Zlín, 1999, 1. vyd., formát 96 x 66 cm, formát po složení 12 x 22,5 cm, vložena do igelitového obalu.

Čtrnáctý titul z nové řady turistických map, která 72 mapovými listy pokryje celou republiku v měřítku 1 : 50 000. Tato mapa se trochu liší od předcházejících. Poprvé obsahuje souřadnou síť pro přijímače GPS s podrobným návodem k použití společně se seznamem souřadnic důležitých objektů označených v mapě. Abecedně seřazené texty nejdůležitějších turistických pamětihodností mapy na zadní straně doplňuje 7 barevných fotografií.

Od roku 1997 obsahují všechny turistické mapy firmy SHOCart, jako jediné digitální turistické mapy v ČR, stínovaný terén; ani tento titul není výjimkou.

Česká republika, ROZHLEDNY
B.A.T. Program, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, 1. vyd., formát 64 x 45 cm, formát po složení 10,7 x 22,5 cm.

Velice úspěšný titul valašského nakladatelství, který vyšel již v nákladu 15 tisíc výtisků, zobrazuje a popisuje 136 rozhleden. V mapě jsou různými značkami rozlišeny dřevěné, železné, zděné a betonové rozhledny, objekty s vyhlídkovou věží a hradní rozhledny. 66 rozhleden je navíc v mapě vyobrazeno kolorovanou panoramatickou kresbou. V seznamu rozhleden jsou piktogramem odlišeny – přístupnost a možnost výhledu. Speciální značkou jsou zvýrazněny rozhledny v havarijním stavu. Zadní stranu zaplňuje tříjazyčný popis 66 rozhleden.

Letecký průvodce České republiky
1 : 500 000, Edice leteckých průvodců, Topograf, Praha, 1999, 1. vyd., formát 101,7 x 68,5 cm, formát po složení 13 x 23 cm.

Mapa poprvé zobrazuje všechna česká, moravská i slezská letiště. Na podkladu vojenské automapy s hypsometrií a lesy jsou šesti druhy značek rozlišena mezinárodní, veřejná, neveřejná i vojenská letiště. Vedle každé značky je mezinárodní kód letiště (ICAO). V mapě jsou navíc vyznačeny zakázané prostory pro let, výškové překážky přesahující 120 m, elektrická vedení o napětí 400 kW a zvýrazněny dominantní kopce. Na zadní straně je seznam všech 86 letišť a množství dalších důležitých informací pro letce.

ENCYKLOPEDIE

Lexikon zemí světa
Kartografie Praha, 1999, 1. vyd., formát 24,5 x 33,5 cm, 384 str.

Po roce a půl intenzivních prací vyšel koncem listopadu 1999 nový lexikon zemí světa. Základem knihy jsou texty o hospodářství, fyzicko-geografických poměrech, historii a zajímavostech všech samostatných států světa. U každého státu je dále uvedena rozloha, počet obyvatel, státní zřízení a další charakteristiky. Státy jsou seřazeny abecedně podle jednotlivých kontinentů.

Zvláštností encyklopedie je velké množství barevných fotografií. U každého státu je umístěna vlajka, státní znak, schematická mapka s hlavním městem a jmény všech sousedů. Nechybí geografické souřadnice a odkaz na podrobnou mapu. Každý kontinent je představen dvěma dvoustranami s kosmickým snímkem, barevnými fotografiemi a stručným textem.

Lexikon uzavírá tabulková (5 stran) a podrobná mapová část (90 stran), kterou doplňuje rejstřík s 56 tisíci hesly (75 stran).

Jiří KANIS


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2-2000
[Server] Různé [Pošta]