[pošta]
  U internetové GIS aplikace rozhoduje architektura

"Internet mění všechno." je slyšet od stále většího počtu manažerů, kteří rozhodují o budoucím používání informačních technologií. Mění také požadavky na GIS aplikace? Jaké jsou výhody poskytování map a prostorových dat přes Internet? Pokusíme se odpovědět na příkladu aplikace Autodesk MapGuide a v závěru se můžete dozvědět, kde začít, pokud budete chtít hledat odpovědi sami.

Trocha historie nikoho nezabije
Za krátkou dobu prošla výpočetní technika velmi dynamickými změnami a tyto změny ovlivňují i charakter oblastí, kde se počítače prosadily jako pracovní nástroje. Kartografie a geodezie není výjimkou.

První období, kdy se počítače používaly pro problémy reálného světa, bylo charakteristické používáním silného centrálního počítače a využíváním znakových terminálů. Celá řada čtenářů se rozpomene, jak se počítaly první geodetické úlohy: vynášení bodového pole, výpočet polygonů, ...

V roce 1981 mělo premiéru první IBM PC a rychlé rozšíření osobních počítačů podstatně změnilo způsob využívání počítačů. Na pracovním stole se objevily dostatečně výkonné stroje schopné přímo u uživatele provést nejen samotný výpočet, ale i zajistit jeho kvalitní grafickou reprezentaci a komunikaci s uživatelem. Propojení do lokálních počítačových sítí umožnilo sdílení práce jednotlivých uživatelů a prostorová data se stávají komunikačním médiem také pro informace uložené v celopodnikových databázích.

Dnes vstupujeme do třetího období, které je charakterizováno všudypřítomným rozšířením Internetu. Internet je vlastně zase "jen" počítačovou sítí, ale sjednocení na jeho standardech (TCP/IP, HTTP...) umožnilo vybudování jednotného média s obrovským a stále rostoucím počtem účastníků. Podobně jako Internet sjednocuje svět počítačů, mohou "internetové" aplikace sjednotit uživatele uvnitř firmy (intranet), propojit dodavatele a zákazníky (extranet) a expandovat do oblastí, kde doposud nebylo myslitelné nabízet služby.

V oblasti GIS vykazují internetové aplikace vysokou míru návratnosti, mnohem nižší náklady na pořízení systému a také na jeho správu a údržbu. Prostorová data se mnohem snadněji znovupoužívají pro příbuzné aplikace a je výrazně rozšířena škála dalších dat, které se mohou stát integrální součástí GIS systému. Roste také počet skutečných uživatelů prostorových dat. Poprvé je možno vybudovat celopodnikové GIS řešení s racionálním rozpočtem, nabídnout jej velkému počtu uživatelů a efektivně ho spravovat.

Abychom pochopili správně hloubku změn, kterými GIS průmysl prochází, je dobré si uvědomit, jaké jsou požadavky na "internetové" GIS aplikace a v čem se tedy liší od "desktopového" nebo "mainframového" systému.

Internet chce svoje
Internetová aplikace musí počítat se zcela jiným prostředím než její desktopový současník. Především nemá k dispozici takovou šířku pásma jako poskytuje lokální síť, dále se mění uživatelé a prostředí ve kterém jsou prostorová data poskytnuta. Ve stručnosti se dají požadavky na internetovou GIS aplikaci shrnout do tří okruhů:

  1. Podpora Internet/intranet standardů
  2. Distribuovaná architektura služeb
  3. Tenký klient – schopný pracovat s inteligentními dokumenty

Podpora TCP/IP a HTTP není jen pasivním vymezením oblasti, ale je to hlavně podmínka přístupu k rozsáhlým zdrojům Internetu. Aplikace je prezentována v prostředí prohlížeče HTML souborů, který umožňuje zobrazení graficky bohatých dokumentů obsahujících text, bitmapovou i vektorovou grafiku, zvuk a také aplikační prvky (Java, ActiveX, Java Script). Na straně serveru musí aplikace komunikovat s dalšími aplikacemi pomocí CGI nebo specializovaných API.

Rozdělení zpracování na serverovou a klientskou část umožňuje maximální využití stávajících technických prostředků. Navíc distribuce dat na více serverů umožňuje škálování výkonu pro prakticky neomezenou velikost databáze. Pokud je aplikace správně distribuována, může také vyšší výkon serveru ochránit klienta před neustále zvyšujícími se požadavky na posílení hardware.

Označení tenký klient se používá pro síťové počítače s omezenými technickými zdroji: pamětí, výpočetní silou atd. My spíše použijeme širší charakteristiku, která bude za tenkého klienta označovat také aplikaci, která se instaluje a funguje s mnohem menšími nároky, než je tomu dnes u PC běžné. Tato širší "definice" umožňuje upozornit na důležitou charakteristiku moderní internetové aplikace, kterou je využívání stávající technické infrastruktury. Toho je dosaženo používáním společného HTML prohlížeče.

Na rozdíl od tradičních GIS aplikací, které zdůrazňují GUI (grafické uživatelské prostředí), internetová GIS aplikace rehabilituje mapu či plán jako dokument. Elektronická podoba tohoto dokumentu mu pak propůjčuje inteligentní chování: může např. měnit úroveň detailu a symbologii na základě měřítka, které uživatel požaduje, zabezpečit senzitivní informace před neoprávněnými uživateli, kombinovat údaje z různých serverů či poskytovat kontextově závislé ovládání. Autodesk MapGuide je internetový GIS systém
Autodesk MapGuide obsahuje tři základní komponenty:

  1. MapGuide Server je serverovou aplikací, která podporuje víceprocesorové systémy, komunikuje s klienty a poskytuje jim data v optimalizovaném proprietárním formátu MWF. Zároveň také obsahuje komponentu Autodesk MapGuide Server Administrator, pomocí které je možné server ladit a spravovat.
  2. MapGuide Author je rovněž internetovou aplikací, která i přes síť umožní tvorbu inteligentních mapových podkladů. Pracuje v tomtéž prostředí jako klient a zajišťuje tak přípravu WYSIWYG geoinformací. Podporuje celou řadu geo-formátů na vstupu a mimo DWG, DGN, SHP či COV formátů umožňuje používání rastrových dat jako jsou letecké či družicové snímky a nebo skenované mapy.
  3. MapGuide Client je plug-in komponenta do webového prohlížeče, která komunikuje se serverem, zobrazí MWF data a provádí operace distribuované na stranu klienta.

Kde se mohu dozvědět víc?
Na Internetu, samozřejmě! Pro ty z vás, kteří by si raději vývoj internetových aplikací vyzkoušeli sami, je na www.mapguide.com připravena zkušební verze, která bude bez omezení pracovat 30 dní. Budete potřebovat jeden počítač, na kterém poběží Microsoft Internet Server a nějaká data. Samozřejmě na těchto stránkách naleznete plnou dokumentaci a také odkaz na on-line technickou podporu.

Pokud preferujete přímou podporu, zavolejte si na zelenou infolinku Autodesku (v ČR 0800-112277 a v SR 0820-112277), která vám doporučí specializovaného partnera, který vám může asistovat při průzkumu světa internetových GIS aplikací.

Josef Švenda

Reklamní článek firmy
Jeseniova 1, 130 00 Praha 3
tel.: 02/22 11 18 11, fax: 02/22 11 18 12
infoline: 0800 11 22 77


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2-2000
[Server] GIS [Pošta]