[pošta]
  Co nového ve státních mapových dílech?

Tvorbu, obnovu a vydávání státních mapových děl zajišťuje Český úřad zeměměřický a katastrální jako ústřední orgán státní správy v oboru kartografie. Na těchto pracech se v různé míře podílí Zeměměřický úřad i všechny katastrální úřady. Výsledkem rozsáhlé činnosti, pomineme-li mapy velkých měřítek, jsou trvale aktualizované a v opakovaných vydáních produkované základní mapy středních měřítek (1 : 10 000 až 1 : 200 000), mapy územních celků, mapy správního rozdělení a tematická státní mapová díla. Pro čtenáře časopisu Zeměměřič, kteří jsou často tvůrci či uživateli map, jistě bude užitečné dozvědět se o hlavních aktualitách v této činnosti v průběhu uplynulého roku 1999.

Listujeme-li v ročním edičním plánu, dozvíme se o značném rozsahu opakovaných vydání základních map středních měřítek. Tradiční ofsetové výtisky těchto map lze zakoupit či objednat v prodejnách map (adresář připojen). Moderní metodiky využití těchto map se však zpravidla neobejdou bez jejich rastrové podoby. A tu není nic snazšího, než se obrátit s konkrétními požadavky na Zeměměřický úřad a je možno získat i digitální rastrovou podobu Základní mapy ČR 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 200 000. Pokud je zatím zájem pouze o rastrovou podobu mapy měřítka 1 : 10 000 v malém územním rozsahu regionu, není vždy ani třeba psát či telefonovat do Prahy, stejně dobře zájemcům vyjdou vstříc radou a pomocí též regionální katastrální úřady.

Významnou událostí České republiky je bezpochyby zřízení no-vých územních samosprávných celků podle zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Taková náročná změna v uspořádání státu s sebou přináší mj. též potřebu včasného kartografického zabezpečení. Proto již v roce 1998 byla vydána mnohobarevná Mapa správního rozdělení ČR 1:1 mil., kde je zákres nových územních samosprávných celků proveden na podkladě přehledné polohopisné situace.

Zeměměřický úřad se v roce 1999 se značným úsilím zaměřil na zpracování edic podrobnějších map České republiky s vyznačením nového správního rozdělení. Tak v závěru roku 1999 byly vydány dvě samostatné mapové edice: Ukázka ze Souboru map krajů ČR 1 : 200 000, Karlovarský kraj

a) Mapa správního rozdělení ČR 1 : 200 000 (kraje) – 13 map. Znázorňuje jednotlivé kraje, zejména s vyznačením správních hranic všech kategorií i hranic katastrálních území, zákresem a názvem všech obcí a měst, sídel krajů a názvů okresů.
Ukázka Mapy správního rozdělení ČR 1 : 200 000, Karlovarský kraj

b) Soubor map krajů ČR 1 : 200 000 – 13 map. Mapy obsahují zejména zákres a názvy sídel (3 kategorie), železniční, dálniční a silniční síť, vodstvo, státní, krajské a okresní hranice a hraniční přechody. V obou edicích jsou vyznačeny rohy listů Základní mapy ČR 1 : 50 000, což je užitečnou pomůckou k integraci těchto přehledných map s podstatně podrobnější mapou většího měřítka. Na zadních stranách map obou edic jsou publikovány klady mapových listů, adresáře a sortiment prodejen map. U souboru map krajů je umístěn též plánek krajského města a základní údaje o území kraje. Obě mapové edice je možno zakoupit nebo objednat v prodejnách map v Praze a v Brně. V ostatních prodejnách map je možno získat pouze mapy jednotlivých krajů. Nezůstalo však jen u těchto nových edic map v měřítku 1 : 200 000. V opakovaných vydáních – a samozřejmě s vyznačením nového správního rozdělení – vycházejí úspěšné a rozebrané tituly vhodné na stěnu i ke složení do formátu A4:
Ukázka Mapy České republiky 1 : 500 000, 4. obnovené vydání

c) Mapa České republiky 1 : 500 000 – 4. vydání, obnovené. Obsahově navazuje na Soubor map krajů ČR 1 : 200 000. Nově zobrazuje stínovaný terén. Formát mapy 105 x 68,5 cm.
Ukázka Mapy správního rozdělení České republiky 1 : 500 000, 3. obnovené vydání

d) Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 500 000 – 3. vydání, obnovené. Obsahově navazuje na mapy správního rozdělení ČR 1 : 200 000 (kraje). Formát mapy 105 x 68,5 cm.

Stejně jako u základních map středních měřítek je i u map ČR v měřítku 1 : 500 000 samozřejmostí možnost získání a využití rastrových (příp. u mapy správního rozdělení vektorových) digitálních dat.

Ani tím však nekončí nabídka vydavatelských aktivit Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z roku 1999. Podrobné informace podá Zeměměřický úřad nebo prodejny map. Stručně lze zmínit alespoň pokračování aktualizovaných edic Silniční mapy ČR 1 : 50 000.

Rádi též využíváme příležitosti a informujeme o tom, že pražská prodejna map po několika desetiletích konečně získala vyhovující prodejní a skladové prostory, a to v nové budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 – Kobylisích, Pod sídlištěm 9. Tím se vytvořily základní předpoklady k realizaci perspektivního záměru – vybudovat prodejnu s mapovým sortimentem z celého státního území. První vlašťovka již je na světě – od ledna 2000 pražská prodejna nabízí základní mapy ČR 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 200 000 z celého státního území. Tím alespoň částečně budou vyslyšeny oprávněné výtky a poukazování na nekomplexnost a nesoustředěnost distribuce mapového sortimentu v síti účelových prodejen map.

Poskytli jsme vám jen některé, v současnosti zvláště aktuální informace. K bližším vzájemným kontaktům doporučujeme prodejny map a Zeměměřický úřad (oddělení odbytu). Nepochybujeme o tom, že trvalý styk i vzájemné poznání požadavků a potřeb přispěje k optimalizaci edičního profilu a obsahu státních mapových děl a bude tak prospěšné uživatelům i tvůrcům map.

Ing. Bohumil Šídlo,

Zeměměřický úřad, Praha

Adresář katastrálních úřadů


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2-2000
[Server] Rezort ČÚZK Různé [Pošta]