[pošta]
  

S politováním jsme se dozvěděli, že nejstarší zeměměřič v ČR, ing. Josef Šulda, zemřel 18. října 1999 v Příbrami ve věku 93 let. Bývalý měřický rada ve výslužbě a vedoucí KÚ v Příbrami, Žatci a Brandýse n. L. se narodil 10. 7. 1906 v Klášteře – Hradišti nad Jizerou. Žezlo nejstaršího žijícího geodeta zřejmě přebírá bývalý vedoucí měřického oddělení ing. Josef Kmoch, kterému je 92 let.

(zs)

Dne 25. prosince 1999 zemřel v Praze ve věku 84 let pan Doc. ing. Jaromír Tlustý, dřívější dlouholetý vedoucí katedry speciální geodézie Stavební Fakulty ČVUT v Praze. Po absolvování praxe v triangulaci a topografickém mapování se zaměřil především na ekonomiku geodetických prací, kterou na katedře založil jako předmět, který po řadu let přednášel. Těžiště jeho vědecké činnosti bylo studium aplikací laseru pro měřické účely. Jeho průkopnické zásluhy byly oceněny Národní cenou ČSSR a stříbrnou a zlatou Felberovou medailí ČVUT.

(ha)


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2-2000
[Server] Školství Různé [Pošta]