[Home Page]            

VÚGTK
CD-ROM "Zeměměřictví a katastr II." (2000 / 2001)

Tento CD-ROM tematicky navazuje na CD-ROM VÚGTK z roku 1999 a obsahuje opět množství dalších odborných informací z oboru geodezie a katastru: vyhledávané publikace, jejichž původní vydání nebylo opakováno, návody pro práci v katastru, některé zeměměřické instrukce a množství dat pro pracovníky v tomto oboru.

Ceník CD-ROM VÚGTK
CD I. 600 Kč
CD II. 1 000 Kč
CD I. + CD II. 1 300 Kč
(množstevní a studentské slevy)


OBJEDNÁVKA

Firma:...................................................... Objednavatel:................................................
Adresa:........................................................................ E-mail:......................................
IČO (RČ):.............................. DIČ:.............................. Tel.:.........................................
Tímto objednávám:
CD-ROM ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTR I.       (1999)                        .......... ks
CD-ROM ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTR II.     (2000/2001)                .......... ks

Objednané zboží zašlete na dobírku                   Osobní odběr po dohodě
V ....................... dne ................... Podpis objednavatele ..............................................


Objednávejte na adrese:
VÚGTK - ODIS
250 66 Zdiby 98
tel.: 02/685 73 51/326
fax: 02/685 70 56
Zdena.Blahova@vugtk.cz
Vlasta.Korunkova@vugtk.cz

   

   

Odvětvové informační středisko a Odvětvová knihovna zeměměřictví a katastru VÚGTK
250 66 Zdiby 98, tel. +420-2-685 73 51, fax: +420-2-685 70 56, e-mail: odis@vugtk.cz

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Geodezie] [Pošta]