[Home Page]            

Bude celoplošná síť referenčních stanic DGPS u nás?


Tuto otázku jsme si položili již v Zeměměřiči č. 12/99 při rozhovoru s ing. A. Kopalem - iniciátorem vzniku akciové společnosti by/S@T v ČR (Zeměměřič č. 3/2000), která prošlapávala cestu budování sítě pevných referenčních stanic u nás. Již od začátku bylo mnohým jasné, že technicky je vše vyřešeno a největším oříškem bude ekonomické krytí projektu. S technologií projektu jsme se mohli celkem podrobně seznámit na stránkách Zeměměřiče a na několika seminářích, kde Bysat myšlenku představil. Některé geodetické firmy založily Bysat ČR, a.s., ale dle mého názoru chyběl větší investor, nejlépe takový, který potřebuje přesná data v poloze (aerolinky, správci sítí...). Bysat našel partnera v Českých drahách, které mají např. vlastní datovou síť i plošné rozložení příhodných budov pro pevné referenční stanice. Po 5 měsících od první schůzky budoucích akcionářů (15. 2.) oznámil Bysat počátkem července 2000 (Zeměměřič č. 6+7/00) zřízení prvních čtyř referenčních stanic ve středních Čechách, které se však prý pro byrokratické problémy v ČD zpozdilo. Jako den "díkuvzdání" označil A. Kopal 23. 11. 2000, kdy informoval akcionáře, že mezi 18. - 20. 12. bude instalována síť prvních 4 stanic a lze počítat s jejich spuštěním pro veřejnost již koncem ledna. Při spuštění této části sítě se počítá s 10 000 minut měření v síti zcela zdarma, včetně dalších výhod. V polovině ledna, žel, ještě nějaký drobný zádrhel spuštění alespoň části sítě znovu odložil.

   Trimble loni zakoupil společnost Spectra Precision (i s odnoží TerraSat, jejiž SW pro měření v síti s virtuální referenční stanicí využívá i by/S@T). Na Bysat v ČR má spojení Spectry Presision a Trimblu podle A. Kopala vliv asi takový, jako když se "tchán znovu ožení". Tedy novou skutečnost je nutno vzít vědomí, ale na aktivity Bysatu v ČR to nemá vliv. Bysat v Německu ukončil již loni své aktivity a některé komponenty z BRD, nutné pro budování sítě u nás, by tedy snad mohly být levnější. Předpokládejme, že český Bysat nemá vykrývat ztráty Bysatu v Německu.

   Rezort ČÚZK se již několik let zabývá výzkumem celoplošné sítě referenčních stanic. Na podzim minulého roku se provedly experimenty vlastního chodu těchto stanic a lze říci, že teoretická příprava projektu je již hotova. Koncem letošního roku by byl resort schopen (kdyby na to měl finanční prostředky) spustit síť v postprocessingovém režimu s přenosem dat po internetu. S měřením v reálném čase se zatím nepočítá.

   Další plus pro postprocessingové měření je skutečnost, že společnost Geoinvest začíná nabízet data své pevné referenční stanice všem zaregistrovaným uživatelům zdarma! Možná i jiné firmy v tomto postoji naleznou výhody a připojí se.

   Sečteno, podtrženo - postprocessingové měření má u nás skvělé vyhlídky. A po zrušení SA v minulém roce bude navíc financování projektu měření v reálném čase o to nepříznivější. Nebo se najdou zákazníci ochotní za tento komfort platit? Jak dopadne největší soukromý projekt v dějinách českého zeměměřictví se lze jen dohadovat. Internetové stránky www.bysat.cz vytrvale přinášejí naději, že DOBŘE. Jsou v tom již slušné peníze různých geodetických firem, tak se tomu pokusme věřit. Podle IČO 26 16 84 81 naleznete Bysat group na www.justice.cz. Zprvu jsem se nedokázal trefit do názvu společnosti a vyhledával jsem podle jména vůdčí osoby. Výsledek mi nahnal hrůzu. Akciová společnost by/S@T group a.s. má 102 akcií po 10 tisících korun. O tom, kolik jich má který akcionář, už internet nehovoří.    

Radek Petr

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [GPS] [Pošta]