[Home Page]            

UNIVERZITA PARDUBICE

FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ

a

ČESKÁ ASOCIACE PRO GEOINFORMACE

pořádají

GIS - SEČ 2001

GIS ve veřejné správě

která se bude konat ve dnech

6. - 8. června 2001

JUNIOR CENTRUM SEČ U CHRUDIMI

Kontakt:

Ing. Martin Šára, FES

tel.: 040/6036 004;

E-mail: sec2001@upce.cz

Přihlášky lze získat na adrese:

Mgr. Lenka Písařová

Šafaříkova 581/c

500 02 Hradec Králové 2

fax: 049/5514 367; mobil: 0603/234 375

E-mail: gis.sec@worldonline.cz; lpisarova@atlas.cz

Závazné termíny:

  1. února 2001 - uzávěrka předběžných přihlášek


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [GIS] [Rezort ČUZK] [Pošta]