[Home Page]            

ISKN - aktuální informace o projektu


    16. ledna 2001 ráno jsme zaznamenali aktualizaci stránek o ISKN na www.app.cz. Ke dni 18. 12. 2000 byl dodatkem smlouvy o systémové integraci ISKN upraven hrubý harmonogram ISKN. Zveřejněné aktuální (15. 1. 2001) informace o průběhu postupu realizace projektu:
   
    Na základě výsledků opakovaného zkušebního provozu ISKN (včetně jeho ověření externími uživateli prostřednictvím dálkového přístupu) v říjnu a listopadu 2000, rozhodl místopředseda ČÚZK dne 22. 12. 2000 o implementaci ISKN a přechodu na nový systém. V návaznosti na toto rozhodnutí probíhá v průběhu ledna 2001 ověření verze aplikačního programového vybavení a systému migrace, která bude v únoru použita k přechodu na nový systém první skupiny pracovišť KÚ. Bude-li úspěšný přechod první skupiny pracovišť, proběhne postupný přechod celého resortu v celkem 10 skupinách po 11 až 14 pracovištích KÚ do konce června 2001. Při přechodu na nový systém, budou dané KÚ pro veřejnost uzavřeny (každý po dobu jednoho týdne až 14 dní) a nebudou v této době poskytovat služby veřejnosti. Průběžně s tím, jak budou jednotlivá pracoviště přecházet na nový systém, bude jejich zmigrovanými daty naplňována centrální databáze, která bude prostřednictvím internetu přístupná oprávněným externím subjektům již v průběhu přechodu resortu ČÚZK na nový systém.
    V souvislosti s rozhodnutím o implementaci ISKN byl rovněž odsouhlasen nový harmonogram projektu, který reflektuje poslední vývoj projektu. Upravený harmonogram vytvořil nejen dostatečný prostor pro konečné otestování APV a vyladění ISKN jako celku před rozhodnutím o jeho implementaci, ale vytváří i dostatečné časové předpoklady pro přechod jednotlivých KÚ na nový ISKN a vyškolení koncových uživatelů systému. (Zdroj: http://www.app.cz )
   
    K ISKN se v posledním čísle časopisu Zeměměřič v minulém tisíciletí vázaly dva zásadní dokumenty - Stanovisko KGK a ZOR... a následná reakce ČÚZK. Tyto dokumenty jistě vyvolaly diskuzi k ISKN na nejrůznějších úrovních. Kritický příspěvek (od mgr. Pavlaty) chápe KGK jako zahájení diskuze o novém ISKN, avšak uvítala by, kdyby se vyjádřili také pracovníci a ředitelé KÚ, neboť jich se nejvíce dotkne rozhodnutí o implementaci nového systému a migraci dat. KGK se sama vyjádří později. Předseda ZOR reagoval na svých webových stranách, vyjádření ČÚZK snad brzy bude také na Webu Zeměměřiče, (KOKAIN již dávno pracovně nazývá ISKN... - viz křížovka v PDF - pozn. redakce) a předseda ČSGK napsal:
    - ...Ať již bude proveden audit vznikajícího ISKN kýmkoliv, určitě jej nejobjektivněji udělají lidé, kteří zatím nejsou, ale zanedlouho se stanou součástí systému jako jeho uživatelé. Přiměřeně naší národní povaze se za ISKN odpovědní pracovníci resortu tvrdé kritice nevyhnou, bude-li systém nedokonalý, uživatelsky nepřívětivý a vzdálený plnění proklamovaných cílů. Bohužel lze také očekávat, že bude-li se systém svou funkcí úspěšně blížit proklamovaným cílům, chvály bude jako šafránu.
   - Za podstatné pro budoucnost ISKN a pravděpodobně také resortu a oboru zeměměřictví a katastru považuji to, zda bez ohledu na některé projektované a možná ne zcela splněné (splnitelné??) parametry systému (cíle řešení, doba tvorby, finanční náročnost tvorby a údržby, funkčnost, atd. atd.) bude ISKN po nastartování:
    - znamenat prokazatelný pokrok ve srovnání se stávajícím stavem,
    - bude dostatečně otevřený nápravám možných nedokonalostí,
    - bude dostatečně otevřený dalšímu rozvoji...
    (celé znění)


    další reakce:
    KGK
    ZOR
    VÚGTK
    ČÚZK
    více o projektu ISKN...
  
Č. etapy Název etapy
Zahájení Plánované ukončení (v minulém harmonogramu)
10 Příprava školení a školení školitelů
1. 9. 1998 12. 1. 2001 (31. 5. 2000)
16 Instalace SW na všechna KÚ a přechod na nový systém
16. 2. 1999 30. 6. 2001 (24. 10. 2000)
17 Zkušební provoz ISKN
27. 3. 2000 9. 2. 2001 (7. 6. 2000)
18 Podpora provozu v resortu a poinstalační kontrola
1. 2. 2001 15. 7. 2001 (6. 11. 2000)
19 Podpora veřejného provozu a poinstalační kontrola
1. 5. 2001 31. 7. 2001 (6. 12. 2000)
20 Audit
15. 4. 2001 15. 7. 2001 (6. 12. 2000)
21 Záruční provoz
1. 5. 2001 30. 4. 2002 (5. 9. 2001)

Poslední aktualizace údajů 15.01.2001. © 2000 APP Czech, s.r.o.

   

RP

    Vyvěšeno: 31.1.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Rezort ČUZK] [Katastr nemovitostí] [Geodezie] [GIS] [Pošta]