[Home Page]            

KATASTR NEMOVITOSTÍ v digitální formě


Pozvánka na seminář
    Seminář je zaměřen především na oblast vedení katastrálních dat v digitální formě, poskytování údajů z katastru, digitální zpracování geometrických plánů, vyhotovování nájemních smluv a na prostředky inventarizace nemovitého majetku.
Seminář je úrčen:
· fyzickým a právnickým osobám podnikajícím v oboru zeměměřictví,
· zaměstnancům katastrálních úřadů,
· zaměstnancům pozemkových úřadů,
· městským, obecním a okresním úřadům,
· zaměstnancům všech státních orgánů a organizací, které využívají a pracují s elaboráty katastru nemovitostí při inventarizaci nemovitého majetku a s výsledky zeměměřické činnosti,
· odpovědným pracovníkům zemědělských družstev.

Seminář se koná v pondělí, dne 19. února 2001
Začátek v 9.30 hod., zakončení ve 14.00 hod.
více na...

   

VÚGTK

    Vyvěšeno: 19,1.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Katastr nemovitosti] [Vime - Vite] [Pošta]