[Home Page]            

14. KARTOGRAFICKÁ KONFERENCE


ÚLOHA KARTOGRAFIE V GEOINFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

se koná 11. – 13. září 2001 v Plzni

http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001/pozvanka.html

organizační zajištění:

ve spolupráci:

organizační výbor :


kontakt:
web
http://gis.zcu.cz/kartografie/konference2001

e-mail – všeobecný gis@kma.zcu.cz
e-mail – Václav Čada
cada@kma.zcu.cz
e-mail – Karel Jedli
čka smrcek@kma.zcu.cz

základní vložné:

950,- Kč (v ceně 2x oběd v areálu ZČU)

zlevněné vložné:

členové KS ČR a SR - 850,- Kč
studenti - 200,- Kč

témata konference:

termíny:

20. 02. 2001 – získání předběžných přihlášek a přihlášek referátů (abstrakt v rozsahu cca 10-15 vět. Dodejte prosím buď v elektronické podobě na adresu gis@kma.zcu.cz s předmětem zprávy “abstrakt” a s kódovou stránkou Windows-1250 nebo na A5)

30. 03. 2001 – vyrozumění o přijetí referátů a rozeslání 2. cirkuláře

24. 04. 2001 – výsledná verze referátů pro zveřejnění

31. 07. 2001 – získání závazných přihlášek (po tomto datu bude možné se přihlásit za zvýšené vložné)

harmonogram:

úterý 11.9. 2001

8.00-10.00 registrace
10.00-10.30 slavnostní zahájení
10.30 zahájení technické výstavy
10.30- 13.00 I. přednáškový blok
13.00-14..30 oběd
14.30-17.00 II. přednáškový blok
od 17:00 členská schůze KS ČR

středa 12.9. 2001

9.00-12.00 III. přednáškový blok
12.30-13.30 oběd
13.30- 15.30 IV. přednáškový blok
15.30-16.00 přestavka
16.00-18.00 V. přednáškový blok
od 19.00 společenský večer

čtvrtek 13.9. 2001

8.30-10.30 VI. přednáškový blok
10.30-11.00 přestávka
11.00- 13.00 VII. přednáškový blok
13.00-13.30 zakončení

   

Václav Čada

    Vyvěšeno: 17.1.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [kartografie] [GIS] [Pošta]