[Home Page]            

ISKN


ZDOKONALENÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ.
VNĚJŠÍ UŽIVATELÉ

příspěvek zazněl 19. září 2000 na semináři ČSGK. V PowerPointu jej přednesl ing. Jiří Jirman z ČÚZK.
Do HTML převedeno v redakci Webu Zeměměřiče 12.1.2001

   

Webu Zeměměřiče laskavě poskytl autor příspěvku

    Vyvěšeno: 16.1.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [ČÚZK] [Geodezie] [Katastr nemovitostí] [GIS] [Pošta]