[Home Page]            

Informace o metrologii


Pro všechny, kteří se zabývají otázkami metrologie v oblasti geodezie by mohla být užitečná následující stručná informace o České metrologické společnosti (ČMS).

   Tato společnost byla založena jako samostatná vědeckotechnická organizace v roce 1990 a jejím posláním bylo zejména šíření odborných znalostí v oblasti měření, poskytování konzultačních služeb a certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou činnost. ČMS organizuje řadu vzdělávacích akcí, kurzů a seminářů z různých oblastí metrologie a zkušebnictví, některé z nich ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Společnost spolupracuje rovněž s Českým metrologickým institutem, výkonným orgánem metrologie v ČR. Sídlo ČMS je na Novotného lávce 5 v Praze 1. Individuální členství v ČMS je bezplatné a členové jsou pravidelně informováni o pořádaných akcích zasíláním ZPRAVODAJE ČMS. Podrobnější informace o této společnosti lze nalézt na internetové adrese: www.csvts.cz/cms.    

Ing. Lenka Línková
katedra speciální geodézie, FSv ČVUT v Praze

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Geodezie] [Pošta]