[Home Page]            

Autodesk naděloval nevidomým

PRAHA (8. 12. 2000): Na světě žije odhadem 38 milionů slepých a 110 milionům hrozí slepota. Ročně na naší planetě oslepne více než jeden milion lidí. Jen v České republice žije na sto tisíc těžce zrakově postižených. Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně odkázán na solidaritu ostatních. A právě proto se Autodesk rozhodl v období Vánoc těmto postiženým pomoci. Na vánočním setkání v Národním domě na Vinohradech Autodesk předal vodícího psa "Barta" jehož výcvik uhradil (pozn. red.: výcvik psa stojí cca 80 až 100 tisíc Kč).

  Slavnostního předání psa pro nevidomého Miroslava Bendu se také zúčastnil pan Milan Pešák - Prezident SONS v doprovodu hraběnky Mathildy Nostitzové - předsedkyně čestné rady SONS a paní Bedřišky Humhalové - ředitelky střediska pro výcvik nevidomých a slabozrakých.    
Martina Husková

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]