[Home Page]            

Průvodce po 7. ročníku - 2000


    [Vime - Vite]
10 let GEOSu Litoměřice, 12/2000, přebal II
36. Geodesia Rallye = 30 let Geodesia Rallye, 11/2000, 30 obálka 5/00
6. sjezd ČSGK a seminář Digitalizace souboru geodetických informací KN, 10/2000, 5; 11/2000, 25; 8+9/2000, 27
FIG Working Week Prague 2000, 1+2/2000, 17 - 18
FIG Working Week Prague 2000 is over, 6+7/2000, 17 - 20
Geomaraton 2000, 11/2000, přebal I
Konference GIS... Ostrava 2001, 12/2000, přebal I
Konference Integrace prostorových dat, 1+2/2000, 24
Konference ISSS 2000, 6+7/2000, přebal II
Konference Seč 2000, 3/2000, přebal II
Leica Tour 2000, 3/2000, přebal II
Mapy u Vojtěcha, 6+7/2000, přebal II
Naše rallye jubilantem, 5/2000, přebal III
Nejen prací, ale i zábavou živ je člověk (zájezd do Norska), 1+2/2000, přebal III
Novinky značky Nikon, 3/2000, přebal III
Obor ve filatelii, díl 13. - Rudolfínská doba a období po bitvě na Bílé hoře, 1+2/2000, 36 - 37
Obor ve filatelii, díl 14. - Fotogrammetrie, DPZ a GPS na známkách, 3/2000, 20 - 21
Obor ve filatelii, díl 15. - Isaac Newton, Ole Römer, Christian Huygens, 4/2000, 14 - 15
Obor ve filatelii, díl 16. - Edmund Halley / Koberec z Bayeux, 5/2000, 14 - 15
Obor ve filatelii, díl 17. - Historie stupňových měření na známkách - 1. stupňové měření v Peru a Laponsku, 6+7/2000, 30 - 31
Obor ve filatelii, díl 18. - Historie stupňových měření na známkách - stupňová měření v Evropě, 8+9/2000, 22 - 23
Obor ve filatelii, díl 19. - Metr, 10/2000, 26 - 27
Obor ve filatelii, díl 20. - Nivelační přístroje ve známkové tvorbě, 12/2000, 20 - 21
Ocenění novinářů z klubu FIJET, 5/2000, přebal II
Opereta pro Intergraph, 4/2000, přebal II
Otevřené dveře na SPŠZ, 4/2000, přebal II
Padesátiletá škola, 6+7/2000, přebal II
Pětiletý Bentley ČR, 6+7/2000, přebal II
Prezentační den Brno 2000, 10/2000, 28; 11/2000, 28 - 29
Prezentační dny Praha 2000, 3/2000, 2
První virtuální veletrh, 5/2000, přebal II
Rodí se nové MICROGEOS 2000, 4/2000, přebal III
Seminář Aktuálne otázky meračstva a inžinierskej geodézie, 11/2000, přebal III
Seminář Aktuální otázky KN a zápis právních vztahů, 11/2000, přebal III
Seminář Aktuální problémy inženýrské geodezie 2000, 1+2/2000, 23
Seminář Aktuální problémy KN, 1+2/2000, 24
Seminář Geometrický plán, 1+2/2000, 23
Seminář GIS pro mobilní klienty, 3/2000, přebal III
Seminář GPS a speciální geodetické práce, 1+2/2000, 23
Seminář ISKN, 6+7/2000, 19, 21; 8+9/2000, 28
Seminář o normách, 6+7/2000, přebal II
Seminář Partnerství v zeměměřictví, 10/2000, přebal IV
Seminář Příprava a realizace staveb, 10/2000, přebal IV; 11/2000, přebal III
Seminář Využití GPS při sběru dat, 10/2000, přebal IV
Seminář Zkušenosti z dokončování pozemkových úprav a spolupráce s katastrálními úřady, 6+7/2000, 19
Seminář Změny v předpisech upravujících geodetické práce, 1+2/2000, 23
Setkání akcionářů by/S@T, 4/2000, přebal III
Setkání GeoForum cs 2000, 12/2000, přebal III
Setkání partnerů Bentley, 3/2000, přebal III
Setkání uživatelů v Seči, 12/2000, přebal III
Setkávání ve Výzkumáku, 4/2000, přebal II
Turnaj o pohár předsedy ČÚZK, 10/2000, přebal I; 4/2000, přebal III; 12/2000, přebal II
Valná hromada KGK, 6+7/2000, přebal II
Vánoční dárek Břevnovskému klášteru, 5/2000, přebal II
Veletrh GO a REGIONTOUR 2000, 3/2000, přebal II
Veletrh Holiday World 2000, 4/2000, přebal III
Veletrh Prague Internet World 2000, 5/2000, přebal III
Veletrh Sport Prague 2000, 4/2000, přebal III
VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, 1+2/2000, 17 - 18
Výroční ocenění pro AUTOCAD, 3/2000, přebal II
Výstava Geomatica 2000, 1+2/2000, 18
Zasedání představitelů katastrálních služeb, 5/2000, přebal III

[rezort ČÚZK] obálka 6+7/00
Co resort hodlá dělat pro popularizaci zeměměřictví?, 11/2000, 29
Chovají se odpovědné orgány státní správy vždy racionálně?, 1+2/2000, 6 - 7
Jak pukaly ledy..., 4/2000, 4 - 6; 5/2000, 4 - 6
Jmenování ředitele odboru legislativy a metodiky KN, 3/2000, 3
Kam kráčí zeměměřictví v 21. století, 4/2000, 7 - 8
Ke Stanovisku KGK a ZOR ke stavu plnění projektu ISKN, 12/2000, 11 - 15
Návrh na vytvoření národní katastrální politiky, 1+2/2000, 8 - 9
Podnikání v zeměměřictví, 5/2000, 9
Přehled významějších událostí na ČÚZK v roce 1999, 1+2/2000, 4 - 5
Vyhláška ČÚZK, 5/2000, přebal II
Zeměměřictví a katastr po deseti letech, 5/2000, 6 - 9

Firmy se představují

obálka 8+9
10 let GEOS, 8+9/2000, 1
GEODIS BRNO oslavil 10 let od založení, 6+7/2000, 1, 4 - 8

[Fotogrammetrie]
150 let fotogrammetrie, 3/2000, 22 - 24; 4/2000, 12; 5/2000, 13; 6+7/2000, 27; 8+9/2000, 32 - 33
Fotogrammetrické zaměření sochy sv. Václava, 11/2000, 14 - 16
Zaměření klenby kostela P. Marie a Karla Velikého v Praze Na Karlově metodou blízké fotogrammetrie, 12/2000, 24 - 26

[Geodezie]
Cesta do Těchnic aneb Objevitelem v Čechách, 11/2000, 20 - 22
Etika z pohledu FIG, 5/2000, 21 - 22
Geodetická základna Západočeské univerzity v Plzni - Středisko Nečtiny, 11/2000, 9 - 11
Geodetické centrum nabízí, 1+2/2000, 9; 3/2000, 27; 8+9/2000, 31; 10/2000, 19; 11/2000, 7; 12/2000, 33
Geodetické měření délek na olympiádě v Sydney, 11/2000, 28
Geodezie v 21. století, 8+9/2000, 31 - 32
Geoserver - specializovaný server pro firmy z oblasti geodezie, 4/2000, 25; 5/2000, 12; 6+7/2000, 11
GIS technologie podporují internet a celopodnikové informační systémy, 6+7/2000, 34
Informace pro členy ČSGK, 6+7/2000, 22
Internetový obchod GEUSware, 4/2000, 6; 5/2000, 7; 6+7/2000, 31; 10/2000, 9, 15; 11/2000, 25; 12/2000, 13
Jak psát slovo "geodezie", 11/2000, 24
K historii geodetických přístrojů v Čechách, 8+9/2000, 39 - 43
Malé firmy v ČR na konci tisíciletí, 10/2000, 24
Měření deformací historické lodi v muzeu Vasa, 12/2000, 28 - 30
Měření geometrického tvaru tunelu Mrázovka, 8+9/2000, 36 - 38
Mezníky Plastmark (GEOMETRA), 5/2000, 27
Naše exkurze v pražském tunelu Mrázovka, 1+2/2000, 28 - 31; 3/2000, 36
Oceňování zeměměřických výkonů, 6+7/2000, 28 - 29
Opožděně k několika výročím vyrovnávacího počtu, 8+9/2000, 16
Představujeme novou totální stanici Geodimeter 600S DR200+, 11/2000, 26 - 27
Second hand přístrojů, 6+7/2000, 33
Terminologie "poixté", 11/2000, 25
Valná hromada KGK, 6+7/2000, 31
Výzva všem geodetům, geometrům či zeměměřičům, 8+9/2000, přebal IV
XIII. Mezinárodní kurz inženýrské geodezie - Mnichov, 5/2000, 18

[GIS]
Budoucnost oboru = sdílení informací, 6+7/2000, 32 - 33
České Budějovice jako na dlani, 8+9/2000, přebal IV
GIS technologie podporují internet a celopodnikové informační systémy, 6+7/2000, 34
Mít dobré informace ve správný čas (TOPOGRAF), 4/2000, 21
Nová verze systému Autodesk MapGuide, 8+9/2000, přebal IV
Produkty Autodesku v geodetické praxi, 3/2000, 37 - 39
U internetové GIS aplikace rozhoduje architektura, 1+2/2000, 10 - 11

[GPS] obálka 3/00
6. sjezd ČSGK a seminář
Brněnský seminář GPS a speciální geodetické práce, 3/2000, 16 - 17
DGPS v Čechách, 3/2000, 7
K zajišťování jakosti a k tvorbě sítí referenčních stanic GPS, 1+2/2000, 12 - 16
Končí snižování přesnosti GPS, 5/2000, 12
Máme ještě zájem o DGPS nebo je všechno vyřešeno zrušením SA?, 6+7/2000, 35 - 37
Máme kvalitní souřadnicový systém?, 5/2000, 10 - 11
Ověření přesnosti technologie firmy by/S@T a některé možnosti využití, 6+7/2000, 14 - 16
Oznámení by/S@T, 6+7/2000, 35
Pozvánka na sympozium by/S@T, 3/2000, 12
Průzkum o využívání GPS v geodezii (výzva), 1+2/2000, 3
Regionální zastoupení by/S@T, 3/2000, 10
Síť referenčních stanic firmy by/S@T, 3/2000, 13 - 16
Stav a budoucnost družicové navigace na přelomu tisíciletí, 3/2000, 4 - 6
Sympozium by/S@T o DGPS v Průhonicích, 4/2000, 17
Technologie by/S@T... veliký krok pro geodezii, 3/2000, 1
Tvorba sítě technologie by/S@T pevných referenčních stanic DGPS v reálném čase, 3/2000, 11
Y2K A GPS, 3/2000, 8 - 9

[Historie]
Historie studia zeměměřického inženýrství v Brně, 4/2000, 23 - 24; 5/2000, 19 - 21
Kapitoly z historie FIG, 5/2000, 25 - 26; 6+7/2000, 21 - 23; 8+9/2000, 29 - 30
Kulatá výročí z dějin českého zeměměřictví, 8+9/2000, 14 - 15
Tadeáš Hájek z Hájku a my, 11/2000, 16 - 17

[Kartografie]
Co nového ve státních mapových dílech, 1+2/2000, 38 - 39
Cykloturistický sprievodca, 11/2000, 13
Encyklopedie (Lexikon zemí světa), 1+2/2000, 33
Mapy pro turistiku a sport (Jizerské hory a Frýdlantsko, Rozhledny ČR, Letecký průvodce po ČR), 1+2/2000, 32 - 33
Nové slovenské mapy, plány a atlasy, 11/2000, 12 - 13
Plány měst (Praha do kapsy, Atlas Prahy, Brno - atlas ortofotomap), 1+2/2000, 32
Svět knihy pošesté, 6+7/2000, 12 - 13
Zajímají vás historické mapy?, 8+9/2000, 29

[Katastr Nemovitostí]
Digitální forma SMO-5, 8+9/2000, 24 - 26
GP v prostorách s KM-D, 3/2000, 30 - 32
Chovají se odpovědné orgány státní správy vždy racionálně?, 1+2/2000, 6 - 7
Informační systém KN, 3/2000, 32 - 33
Jsou možné i jiné organizační modely katastru, 3/2000, 26 - 29; 4/2000, 20 - 21
Katastrální území a územně technické jednotky, 6+7/2000, 25 - 27
Ke Stanovisku KGK a ZOR ke stavu plnění projektu ISKN, 12/2000, 11 - 15
Náš katastr nemovitostí, 3/2000, 25; 4/2000, 22; 5/2000, 15 - 16; 6+7/2000, 37 - 39
Návrh na vytvoření národní katastrální politiky, 1+2/2000, 8 - 9
Novela Katastrálního zákona, 8+9/2000, 4 - 13
Novela Katastrálního zákona (stručný komentář), 12/2000, 32 - 34
Pracovní porady ZKI v Praze s komerční sférou, 1+2/2000, 25 - 28
Proč nepřevádět sáhové mapy při digitalizaci do S-JTSK a jak s nimi pracovat dál, 11/2000, 4 - 8
Soumrak katastrálního folklóru?, 8+9/2000, 18 - 20
Stanovisko KGK a ZOR ke stavu plnění projektu ISKN, 12/2000, 4 - 8
Zápis rozestavěné stavby do KN, 3/2000, 34 - 35
Zdokonalený ISKN a jeho význam pro poskytování údajů katastru, 5/2000, 23 - 25

[KGK]
Důvodová zpráva k návrhu zákona o Zeměměřické komoře, 10/2000, 13 - 16
Hospodaření KGK, 10/2000, 14
Kolektivní členové KGK, 10/2000, 18
Návrh zákona o Zeměměřické komoře, 10/2000, 7 - 13
Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR, 12/2000, 16 - 17
Program Valné hromady KGK, 10/2000, 10
Projednávání návrhu zákona o Zeměměřické komoře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, 10/2000, 18 - 23
Stanovisko KGK a ZOR ke stavu plnění projektu ISKN, 12/2000, 4 - 8
Stanovisko vlády k návrhu zákona o Zeměměřické komoře, 10/2000, 17
Usnesení Valné hromady KGK, 10/2000, 20
Valná hromada Zeměměřické komory, 10/2000, 8
Zákon o Zeměměřické komoře - současný stav, 10/2000, 6 - 7
Ze zprávy o činnosti KGK za období 1997 až 2000, 10/2000, 12
Zeptali jsme se..., 10/2000, 16, 23

[Pozemkové úpravy]
Pozemkové úpravy v okrese Litoměřice, 6+7/2000, 9 - 11

[Přečtěte si]
Teodolity v průmyslu (P. Hánek, D. Havlíčková), 3/2000, 33
Vše o geometrickém plánu (J. Bumba), 3/2000, 33

Přístroje

obálka 1+2/00
Digitizer WACOM UltraPad 1218 (GEUS), 3/2000, 5
Doprodej geodetického zboží (GEOVAP), 12/2000, 25
GPS Systém 500 (LEICA), 12/2000, 36; 6+7/2000, 40
GPS Systém Radian (SOKKIA), 8+9/2000, 19
Inteligentní měřicí přístroje Bosch, 4/2000, 28
K historii geodetických přístrojů v Čechách, 8+9/2000, 39 - 43
Kvalita pro odborníky - Locus (GEOVAP), 1+2/2000, 7; 4/2000, 9; 10/2000, 13
Měření geometrického tvaru tunelu Mrázovka, 8+9/2000, 36 - 38
Nabídka firmy GEOTRONICS, 3/2000, 36
Nabídka firmy NIKON (HRDLIČKA), 3/2000, 17; 4/2000, 11; 5/2000, 17; 8+9/2000, 37
Nabídka firmy PAP & SPOL., 3/2000, 32; 4/2000, 22; 8+9/2000, 42
Notebook UMAX ActionBook 210H (GEUS), 3/2000, 5 obálka 10/00
Plotry HP DesignJet 500/800 a MUTOH (GEUS), 12/2000, 5
Plotry MUTOH (GEODIS), 3/2000, 15; 4/2000, 13; 10/2000, 4; 12/2000, 9
Přístroje pro špičkové výkony (LEICA), 11/2000, 1
Repasované přístroje Geodimeter (GEOTRONICS), 1+2/2000, 5
Systém Trimble 4600 (GEOINVEST), 1+2/2000, 11; 3/2000, 7; 4/2000, 18; 5/2000, 5; 6+7/2000, 15; 8+9/2000, 34; 10/2000, 11; 11/2000, 15; 12/2000, 17
Tiskárna EPSON Stylus 1520 (GEUS), 3/2000, 5
Topcon Corporation přináší nejdokonalejší geodetické a GPS technologie (GEODIS), 12/2000, 1
Topcon Positioning Systems (GEODIS), 10/2000, 2; 11/2000, 31; 12/2000, 35
Totální stanice Geodimeter System 600 DR 200+, 8+9/2000, 2; 12/2000, 10
Totální stanice Leica TPS1000/2000, 8+9/2000, 44
Totální stanice Leica TPS1100, 1+2/2000, 1
Totální stanice Leica TPS300, 1+2/2000, 1; 5/2000, 28; 8+9/2000, 44; 11/2000, 32 obálka 11/00
Totální stanice Leica TPS700, 1+2/2000, 1; 4/2000, 27; 8+9/2000, 44; 10/2000, 1
Totální stanice Nikon NPL-820, 5/2000, 17
Totální stanice Sokkia PowerSET 3010, 10/2000, 24
Totální stanice Sokkia SET300, 12/2000, 7
Totální stanice Sokkia SET500 a SET600, 1+2/2000, 27; 3/2000, 24
Totální stanice TOPCON GTS-600, 1+2/2000, 40; 3/2000, 40; 4/2000, 2; 6+7/2000, 2; 8+9/2000, 21; 10/2000, 25; 11/2000, 2; 12/2000, 2
Totální stanice TOPCON řada GTS-220, 12/2000, 27
Totální stanice z nabídky firmy GEUS, 11/2000, 5
Z-Surveyor (ASHTECH), 5/2000, 16

[Různé] obálka 12/00
15 000. návštěvník, 6+7/2000, přebal II
Fúze společností Trimble a Tripod Data Systems, 11/2000, přebal II
GeoMaraton V'99, 1+2/2000, 16
Jak editovat údaje v Katalogu geodetických firem na Webu Zeměměřiče, 12/2000, 31
Matouschkova mapa, 12/2000, přebal I
Nové logo Autodesku, 5/2000, přebal II
Novela zákona o konkurzu a vyrovnání, 12/2000, 16
Obchodní rejstřík ČR na internetu, 12/2000, 31
Odečítání darů od základu daní, 12/2000, 31
Odpověď na jazykový dotaz, 8+9/2000, 28
Pozor na Zahradníky, 11/2000, přebal I
Proč je zeměměřictví na veřejnosti málo známé?, 4/2000, 9 - 11
Reakce na posudek publikace Geometrický plán, 10/2000, přebal IV
Rekreační chata KÚ v Opavě, 3/2000, přebal I
Smlouva o spolupráci firem SGI a Intergraph, 11/2000, přebal II
Soutěž Zeměměřictví 20. století, 1+2/2000, 3; 4/2000, 3
Spojení Trimble + Spectra, 6+7/2000, přebal II
Topcon získal 100 % firmy JPS, 8+9/2000, 17
Trimble rozšiřuje řešení infrastruktury GPS, 11/2000, přebal II
Trimble získal zakázku na průzkum atmosféry, 11/2000, přebal II
Udělejte si představu o planetě Zemi, 12/2000, 31
Vyhlášení soutěže Geoaplikace roku, 1+2/2000, přebal IV
Zrušení pobočky ČSGK pro hl. m. Prahu, 1+2/2000, 18
Životní jubilea - Antropius Jiří, ing., 6+7/2000, 23 - 24
Životní jubilea - Fučík Václav, ing., 4/2000, 25
Životní jubilea - Hampacher Miroslav, doc. ing., CSc., 4/2000, 25
Životní jubilea - Holeček Antonín, ing., 4/2000, 25; 6+7/2000, 24
Životní jubilea - Honzátko Roman, ing., 1+2/2000, 24
Životní jubilea - Hrdlička Miroslav, ing., 8+9/2000, 27
Životní jubilea - Janota Jaroslav, 4/2000, 25
Životní jubilea - Janoušek Ivo, JUDr., 8+9/2000, 27
Životní jubilea - Kohl Hynek, ing., 8+9/2000, 27
Životní jubilea - Lapeš Arnošt, ing., 8+9/2000, 27
Životní jubilea - Matějíčková Jaroslava, 4/2000, 25
Životní jubilea - Palata Miroslav, ing., 4/2000, 25; 6+7/2000, 24
Životní jubilea - Pešek Ivan, ing., CSc., 4/2000, 25
Životní jubilea - Puklová Jitka, ing., 4/2000, 25
Životní jubilea - Radouch Ferdinand, ing., 1+2/2000, 24
Životní jubilea - Rys František, ing., 1+2/2000, 24
Životní jubilea - Scháňka Jiří, ing., 8+9/2000, 27
Životní jubilea - Skládal Ladislav, ing., CSc., 4/2000, 26
Životní jubilea - Sklenařík Jiří, ing., 1+2/2000, 24
Životní jubilea - Šmilauer Vladimír, ing., 8+9/2000, 27
Životní jubilea - Tempír Zdeněk, JUDr., 8+9/2000, 27
Životní jubilea - Vaingát Jiří, ing., 4/2000, 25
Životní jubilea - Veverka Bohuslav, prof. ing., DrSc., 4/2000, 25

Servis zeměměřiče


Adresy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze, 5/2000, přebal IV
Hrady, zámky a tvrze Království českého na CD-ROM, 4/2000, přebal I
Informace pro předplatitele a vzor zálohové faktury na rok 2001, 11/2000, přebal IV
Internetové adresy ZKI, VÚGTK a odborných elektronických konferencí, 6+7/2000, přebal IV
Kdo diskutuje v našich konferencích?, 6+7/2000, přebal IV
Kniha 250 století zeměměřictví konečně vyšla, 5/2000, přebal I; 8+9/2000, přebal I; 10/2000, přebal I
Nemocenské dávky od 1. ledna 2000, 4/2000, přebal IV
Novela živnostenského zákona, 3/2000, přebal IV
Oblíbené záložky, 6+7/2000, přebal III
Osvědčení o registraci, 10/2000, přebal II
Stravné při tuzemských služebních cestách, 4/2000, přebal IV
Turistické značení v ČR, 8+9/2000, přebal II+III
Ukradená GPS, 6+7/2000, přebal I
Ukradený nivelační přístroj, 4/2000, přebal I
Ukradený rotační laser, 5/2000, přebal I
Výpis z obchodního rejstříku, 10/2000, přebal III
Využívejte slevy na ČD, 8+9/2000, přebal III

Smutné zprávy


Zemřel Doc. ing. Jan Jandourek, CSc., 12/2000, 3
Zemřel Doc. ing. Jaromír Tlustý, 1+2/2000, 7
Zemřel ing. Josef Šulda, 1+2/2000, 7
Zemřel Pierre Bézier, 4/2000, přebal I

[Software] obálka 4/00
6. sjezd ČSGK a seminář
Autodesk hlavním sponzorem mezinárodního setkání zeměměřičů v Praze, 4/2000, 24
Autodesk rozvíjí XML, 4/2000, přebal II
Digitální model terénu (ATLAS), 4/2000, 1
Digitální řešení firmy GEPRO, 4/2000, 15
GeoArchiv (GEOVAP), 4/2000, 5
Geometr 1.0 pro Windows (GEUS), 6+7/2000, 29
GeoPol 2000 a GeoPol LT 2000 (GPlus), 3/2000, 29; 4/2000, 7; 5/2000, 11
GeoPol zadarmo na internetu!, 3/2000, 30
GlobeXplorer propaguje technologii OGDI, 11/2000, přebal II
GROMA v. 6.0 - Geodetický výpočetní software v prostředí MS Windows, 11/2000, 11
Komunikujte mezi různými systémy, 4/2000, 17
MISYS (GEPRO), 10/2000, 16
Nový AutoCAD Map 2000, 1+2/2000, 2
Nový GEUS 8.0 (GEUS), 8+9/2000, 28
Objevte nové světy (Groma), 5/2000, 1
Produkty Autodesku v geodetické praxi, 3/2000, 37 - 39
Systém Kokeš na prahu nového tisíciletí, 12/2000, 18 - 19
Trimble uvedl na trh SW TerraSync V1.0, 11/2000, přebal II
Vdechněte život do svého GIS (Autodesk), 4/2000, 16; 5/2000, 2
ZABAGED (Zeměměřický úřad), 11/2000, 23

[Školství]
Geodetická základna Západočeské univerzity v Plzni - Středisko Nečtiny, 11/2000, 9 - 11

VÚGTK - Novinky zeměměřičské knihovny


Báze geodat z úplného spojení GIS - GPS: Efektivní a hospodářské vytvoření prostorového vztahu, 3/2000, 18
Euro-diplomový inženýr - akademický titul budoucnosti, 1+2/2000, 34
GLONASS a GPS: Východ se setkává se západem, 3/2000, 18 - 19
Katastr v Polsku: Historické podmínky a perspektivy vývoje, 4/2000, 18 - 19
Kombinování map na webu: Open GIS testovací prostředí webového mapování vysvětleno, 12/2000, 22 - 23
Měření se snímky: Spojení totální stanice s digitální kamerou, 8+9/2000, 34 - 35
Nasazení družicových měřických postupů v KN: Svaz zeměměřických správ zemí SRN, 11/2000, 18 - 19
Příležitost pro svobodná povolání, 1+2/2000, 35
Zvýhodnění jako model východo-západní spolupráce, 1+2/2000, 34 - 35

[Internet]
Geodetické firmy na WWW, 6+7/2000, 33
GIS technologie podporují internet a celopodnikové informační systémy, 6+7/2000, 34
Zajímají vás historické mapy, 8+9/2000, 29

[Zajímavosti]
Nové české pamětní mince, 3/2000, 21

   

Časopis Zeměměřič

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Pošta]