[pošta]             80 let TS AčR


    V listopadu loňského roku si příslušníci topografické služby Armády ČR (TS AČR) a s nimi jistě i česká a slovenská obec geodetů, kartografů a geografů připomněli 80. výročí vzniku vojenské zeměpisné služby samostatného československého státu. Vždyť většina mužské populace našich geodetů sloužila během základní vojenské služby u TOPOvojska. K tomuto výročí zařídila naše redakce již několik příspěvků (viz Zeměměřič č. 9+10/98 str. 19 a Zeměměřič č. 3+4, str. 42). V tomto čísle přinášíme článek Geografická příprava AČR na vstup do NATO a od příště se začneme postupně seznamovat s naši vojenskou zeměpisnou službou podrobněji. Zájemcům o toto téma doporučujeme článek 80 let vojenske topograficke služby od K. Raděje v GaKO č. 11/98.
  (redakce)


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Kartografie]     [Server]