[pošta]             Novoroční čtenářský Dotazník časopisu zeměměřič


    Vážený čtenáři,
na prahu nového roku se dovolujeme na vás obrátit s malým dotazníčkem. Informace z něj získané pro nás budou vodítkem při přípravě dalších čísel. Nechci Vám psát jak Vám budeme za Vaše názory a připomínky vděčni a jak jistě přispějí ke zlepšení časopisu. To jsou obvyklé fráze u podobných prohlášení. Shrňme vše pod heslo «Vaše dopisy v koši nekončí», které se kdysi objevilo v časopisu Mladý svět. Příkladem toho je i naše Vševědna, kde se snažíme (byť s velkým úsilím) odpovídat na Vaše písemné dotazy (viz Zeměměřič č. 11+12/98, str. II, 32, č. 1+2/99, str. 6, 29). Děkujeme za spolupráci. red.
Dotazy Zeměměřiče:
Vyhovuje Vám formát A5?AnoNE
Jaká periodicita vycházení Vám vyhovuje?6x9x12x ročně
Jaké oblasti postrádáte? ...... 
Jste ochoten a schopen do časopisu přispívat?ANONE
Jaké je Vaše zařazení v oboru?student    úředník    soukromník    důchodce    zaměstnanec
Jaký je nejslabší příspěvek v tomto čísle? ......  
Nejslabší příspěvek loni? ........  
Čeho si v Zeměměřiči ceníte, co se Vám líbí? (nemusí jít jen o články) ........ 
Jste připojen na internet?ANO NE
Sledujete náš WWW server Zeměměřiče? ANONE Jak často v týdnu?:........
Jaké máte připomínky?  
Co postrádáte na naší Web stránce?  
Máte zájem o elektronicé rozesílání Aktualit Zeměměřiče?ANO NE
Jaká je Vaše emailová adresa: 
Jaké máte připomínky ke Katalogu geodetických firem?  
Máte nápad, který by katalogu nějak prospěl? (obsah, úprava)  

 

 

Dochází Vám Zeměměřič v pořádku a nepoškozen?ANO NE
Je pro Vás přijatelný celobarevný tisk časopisu i za cenu zvýšených nákladů (předplatné)? ANO NE
Máte zájem o publikace z oboru? NE ANO - Na jaké téma?.......

 

 


Dotazník si můžete vytisknout, vyplnit a zaslat faxem (02/52 36 35) nebo poštou do redakce. Případně si text dotazníku překopírujte do textového editoru a soubor zašlete emailem (zememeric@ini.cz).

Připojíte-li k dotazníku i svoji adresu, máte šanci, že budete vylosováni a obdržíte malý dárek.


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99             [Server]