[pošta]             Evropská prodejní síť Spectra Precision rozšiřuje svoji nabídku o geodetické přijímače GPS Ashtech


    Nový krok ve spolupráci společností Spectra Precision AB a Magellan Corporation přináší geodetům daleko snazší přístup k nejnovějším technologiím GPS.

   Společnosti Spectra Precision AB (Švédsko) a Magellan Corporation (USA) vytvořili na základě společné vůle jednu z největších prodejních sítí v Evropě. Jejím prostřednictvím budou prodávány systémy GPS určené pro zeměměřiče. Spectra Precision ve spolupráci se stávajícími prodejci společnosti Magellan rozšiřuje svoji stávající nabídku o kompletní výrobní program geodetických přijímačů GPS Ashtech.
   "Přijímače GPS Geotracer zůstávají stále v našem výrobním programu se zaměřením na koncept Integrated Surveying®", řekl Karl Ramström, president společnosti Spectra Precision AB, "a nově přijímače Ashtech doplní a rozšíří náš prodejní program. Tato změna je rovněž důkazem naší angažovanosti pro GPS jako měřické technologie."
   "Naši zákazníci získají výhody nejlepší distribuční sítě na evropském trhu včetně jejích služeb, a rovněž podpora uživatelů i servisní služby budou těsnější než kdykoliv předtím", řekl Jürgen Kliem, obchodní ředitel Spectra Precision v Evropě. "Naše pozice na trhu bude silnější než dosud a budeme moci rozvíjet technické přednosti našich GPS aparatur", poznamenal Kristoffer Sygel, obchodní ředitel Magellan Corporation pro Evropu, blízký Východ a Afriku.
   Počet regionálních kanceláří Spectra Precision a Ashtech zahrnuje přes 50 prodejních míst a více než 30 servisních středisek po celé Evropě. Při započtení dalších distribučních a dealerských firem včetně agentů se počet prodejních míst v Evropě zvyšuje až na číslo větší než 600.

   Spectra Precision vyvinula první elektronický dálkoměr v roce 1947, stála u zrodu prvního rotačního laseru v 60. letech, uvedla na trh první 3D databázi v letech 90-tých a je stále v čele vývoje v těchto oblastech. Obrat společnosti dosáhl v roce 1997 200 miliónů amerických dolarů. Společnost zaměstnává celosvětově 1 300 pracovníků a má více než 100 regionálních obchodních zastoupení v 18 zemích. Výrobky Spectra Precision jsou prodávány na více než 2 000 prodejních místech po celém světě. Magellan představil první GPS do ruky v roce 1989 a od té doby prodal více než milión přijímačů GPS. V roce 1997 provedl Magellan fúzi se společností Ashtech Inc. - výrobcem přesných systémů pro geodézii a navigaci využívající GPS a ruský družicový systém GLONASS. Nová společnost Magellan Corporation zaměstnává přes 500 pracovníků a dosahuje obratu cca 125 miliónů amerických dolarů. Výrobky s označením Magellan a Ashtech jsou prodávány na více než 1 200 místech ve 100 zemích světa prostřednictvím sítě dealerů a agentů.

Zdroj: GIM č. 8, 1998,  (zs)


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Geodezie]     [GPS]     [Server]