[pošta]             Křížovka softwarového Zeměměřiče


VODOROVNĚ: A. Shromáždění, schránka zemřelého, patřící Evě. - B. Název hlásky K, planetka, Laponec, obilovina. - C. Mužské jméno, dosti (hudeb.), nalepená vrstva, obraz nahé ženy. - D. Nedopalek, český tanec, kunovitá šelma, Heyerdahlův vor - E. Akvarijní rybka, druh traktoru s radlicí, odmítat poslušnost Bohu. - F. Náměty, neochoten, skupina koní. - G. Římských 55, líc mince, hrůzovláda, trumf v bridži. - H. Kód rakouského šilinku, dýchavičnost, skladba pro devět nástrojů, druh sběrnice v počítači. - I. Černá káva, plž, hudební nástroj, MPZ ostrova St. Wincent. - J. Hořké žaludeční léky, výměšek úst, odrůda jablka. - K. Napodobenina, část artikulace hlásky, praobyvatel Itálie. - L. SPZ Rokycan, německý geograf, značky sýrů, africký kmen v Zairu. - M. Papoušek, hantýrka, strnutí šíje, obyvatelstvo. - N. Vojenská jednotka, lovecký nůž, ozdoba (zastarale), SPZ Teplic. - O. Pravé hedvábí, zápisník, lunapark v Kodani. - P. Sítě na chytání ptáků, zůstatky na účtech, násyp z kamení.

SVISLE: 1. Hák, zvířecí ústa, turecká hora. - 2. První část tajenky. - 3. Kód Estonska, plaz z řádu ještěrů, nepotřebné staré spisy, sídlo v Bolívii. - 4. Zkratka pro zabezpečovací letové středisko, slovenská řeka, papoušek, značka čisticího prostředku. - 5. Strojírenský podnik v Turnově, osvědčení, povel pro psa, chemická značka astatu. - 6. Město ve Švédsku, značka lyží, lék proti bolestem. - 7. Důvod, glazura, mořská ryba. - 8. Chemická značka hliníku, dávat sazenice do země, mezinárodní název souhvězdí Beran, otec. - 9. Výkon fotbalisty, hudební nástroj, nerost, sloní zub. - 10. Epopej, dravý pták, cizí značka automobilů, Smetanovo divadlo. - 11. Cenný papír, dárce elektronového páru, ve scholastické filozofii podstata věci. - 12. Část podsvětí, buřič, nerost. - 13. Slovenská předložka, okovy, název podniku konfekčního průmyslu v Novém Jičíně, loď (zastarale). - 14. Ženské jméno, nemluviti pravdu, užitková rostlina, uježděná část cesty (nářečně). - 15. Druhá část tajenky, nezpevněný til, popěvek. - 16. Chemický prvek, druhá tráva, velmi stručná charakteristika článku.

Pomůcka: C. Satis. - I. Tiara, WV. - L. Troll. - 3. Aten. - 6. Ystat. - 12. Erebos. Vyluštění zašlete do redakce (Zeměměřič, Radlická 2, 150 00, fax: 02/53 36 35, zázn.: 02/ 52 78 67) do 16. února. Tajenku a výherce naleznete v březnovem čísle.


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Víme - víte]     [Server]