[pošta]             Posunutí hranic využití JAVY


    NEW YORK, 9. prosince 1998 u Autodesk® na výstavě JavaBusiness Expo oznámil, že nový Autodesk MapGuidet 4.0 využívá Javu ke zpřístupnění interaktivních map a asociovaných dat pro uživatele platforem Apple Macintosh a Sun Solaris. Nová verze tohoto špičkového geografického informačního systému (GIS) na bázi webu bude na trh uvedena v lednu, Autodesk ji prezentoval na Java Business Expo ve stánku 1313 a na internetových stránkách www.mapguide.com
   Autodesk dosáhl nové úrovně funkčnosti v rámci prostředí Javy. Společnost rozšířila interaktivitu systému i kompletní API rozhraní podporující veškeré vlastnosti GIS softwaru Autodesk MapGuide.
   Vlastnosti jako živá vektorová data s možností selekce, zobrazování rastrů, nástroje na GIS analýzu, tooltipy pro objekty umístěné v mapě a více než 150 funkcí API reprezentují sadu nástrojů které v současnosti žádný jiný systém bázi Javy nenabízí.
   Vývojáři dosáhnou stejného chování v obecném prohlížeči Java Editiont Viewer jako v prohlížečích s použitím ActiveX nebo plug-in modulů; vývojové prostředí Javy jim přináší velkou výhodu jediného kódu, který se spustí všude.
   "Autodesk využil Javu, aby snadno rozšířil GIS mezi co nejširší okruh uživatelů." řekl Michael Cosentino, manažer GIS vývoje ve společnosti Sun Microsystems, Inc. "Naplňuje tak základní myšlenku Javy o nezávislosti na platformě a nabízí přitom kompletní rastrovou a vektorovou GIS technologii pro prostředí browser?"
   "Rozhodli jsme se nejdřív vyvinout špičkovou technologii pro uživatele PC a pak obsáhnout širší cílovou skupinu prohlížečem Java Viewer," uvedl Joe Astroth, Ph.D., viceprezident divize GIS v Autodesku. "Přesně tak, jak to naši zákazníci chtěli. Naši konkurenti si naopak nejdříve vybrali širší uživatelskou základnu, ovšem na úkor interaktivity a funkčnosti."
Zdroj: Autodesk  (zs)


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [GIS]     [Internet]     [Server]