[pošta]             Třináct dnů před koncem roku


    OLOMOUC (19.12.1997)
    K nejdůležitější rezortní události pro okres Olomouc došlo třináct dnů před koncem roku, kdy byla v hanácké metropoli otevřena nová budova katastrálního úřadu. Od olomouckého hlavního nádraží k ní dojdete po desetiminutové chůzi a neměli byste ji minout, neboť nový úřad navazuje na komplex budov okresního úřadu a na jeho průčelí je umístěn nepřehlédnutelný nápis – KATASTRÁLNÍ ÚŘAD. Jeho otevření provázela malá slavnost, které se zúčastnili nejdůležitější aktéři celého procesu výstavby. Ředitel KÚ v Olomouci Miroslav Pouč připomenul, že stavební objekt KÚ v Olomouci je prvním objektem sdružené výstavby. K realizaci přístavby Okresního úřadu v Olomouci a KÚ se totiž sdružili oba investoři, a tak katastr na Hané získal poprvé svou vlastní budovu. Pokud by někdo do plánu Olomouce zakreslil všechna místa, kde katastrální úředníci po válce sídlili, bylo by jich celkem šest. Do nové budovy se přestěhovala i pozemková kniha, která je od roku 1993 součástí katastru, ale předtím celé toto století byla umístěna v budově okresního soudu. Není bez zajímavosti, že snaha postavit novou budovu byla iniciována již v polovině šedesátých let. Byl dokonce již získán pozemek v proluce vedle nynějšího hotelu Gemo, ale záměr nebyl uskutečněn. Výstavbu rozeběhly teprve události po roce 1990. V roce 1991 dostal totiž KÚ výpověď z budovy soudu. Úřad se přestěhoval do pronajaté soukromé budovy u botanické zahrady, která však nevyhovovala novým podmínkám práce KÚ už také tím, že sem nemohla být přestěhována pozemková kniha. Zahájila se proto intenzivní jednání vedoucí k výstavbě nové budovy. Z pěti vybraných lokalit postupně sešlo, až teprve v polovině roku 1995 byla uzavřena smlouva o sdružení s Okresním úřadem Olomouc, v srpnu 1995 byla vypsána veřejná soutěž, ve které byla jako dodavatel stavby vybrána firma Gemo a projektantem se stal Alfaprojekt. V červenci 1996 bylo vydáno stavební povolení a zároveň byla stavba zahájena. Ostatně její vývoj si účastníci slavnostního otevření mohli připomenout asi na padesáti vystavených fotografiích. Stavba měla plynulý průběh pozastavený jen na několik dnů při povodni v létě 1997, a tak kolaudace proběhla 4. prosince 1997. Při prohlídce úřadu jsme byli upozorněni, že novostavba KÚ byla vyřešena tak, aby si občané veškeré své požadavky na KN vyřešili největší měrou přímo v přízemí budovy.
    Katastrální úřad po přestěhování zahájil svoji činnost 15. prosince 1997. Za první čtyři pracovní dny bylo v podatelně převzato 400 žádostí o vklad do KN a během pouhého prvního pracovního dne bylo vyřízeno 150 žadatelů o informace z KN a 20 žádostí o informace z pozemkové knihy.
    Jak podotkl během zahajovacího projevu ředitel olomouckého KÚ, je třeba poděkovat Bedřichu Krejzarovi, který podal návrh, kde stavět. Ředitel úřadu práce Vladimír Válek zase zařídil převedení podstatné části pozemku a realizaci stavby a nakonec architektonické řešení navrhl architekt Pavel Pospíšil. Další poděkování se snesla na tým projektantů Alfaprojektu, stavební firmu Gemo, ČÚZK, který zajistil financování stavby a všechny pracovníky olomouckého úřadu, kteří si nepochybně užili své před stěhováním a při něm. Bylo symbolické, že při slavnostním aktu, kdy místopředseda ČÚZK Karel Večeře přestřihl pásku do nové budovy, jeden její konec držela služebně nejstarší úřednice KÚ Božena Nedvědová, která zažila všechna předchozí stěhování, a druhý konec byl v rukou služebně nejmladší pracovnice Lucie Valčíkové, která se stěhovala jen na nové moderní pracoviště. (Petr Skála)

Místa a data působení olomouckého katastrálního úřadu (středisko geodezie):


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]