[pošta]             Dějiny na disketě

XVIII. sympozium z dějin geodezie a kartografie

PRAHA (18.11.1997):
    Pravidelný roční seminář o dějinách oboru, který máme všichni rádi, proběhl v kinosále NTM. V pořadí osmnáctý seminář organizovaný ve spolupráci s Klubem přátel NTM měl na pořadu 10 referátů. Drahomír Dušátko podal informaci o knihovně plk. Dr. Ing. Ladislava Beneše, které se ujal ve VZÚ v Praze. Ota Pokorný pohovořil o postupu katastrálního mapování v Čechách a o jeho tvůrci. Otto Seydl o časové a meteorologické službě na pražské hvězdárně v Klementinu. Monika Blažková přednesla příspěvek k církevnímu atlasu České republiky. Drahomír Dušátko v druhém příspěvku přednášel o historii tvorby geoidu českých zemí. Pracovník NTM Antonín Švejda hovořil o vědě a přístrojích v době Rudolfa II., pedagog Ivan Kupčík, působící v Německu, o mnichovských dokumentech k námořní kartografii 15. a 16. století. Ludvík Mucha zabrousil do Čech a seznámil posluchače s profilem Josefa Mánesa a jeho rolí kartografa. Vlastimil Rybenský probral mapovou část historického archivu VZÚ Praha a Ota Pokorný přednášel (také podruhé) na závěr na téma Nejbližší perspektivy vývoje vlastnictví půdního fondu a jeho zobrazení v České republice. Jelikož Sborník z předchozího semináře (viz Zeměměřič č.1/97) vyšel v tištěné podobě v omezeném nákladu jen pro autory, nabízí NTM ostatním zájemcům texty referátů na disketě. Bližší informace v NTM u Antonína Švejdy.

(Petr Skála)


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]