[pošta]             ERRATA


    V Katalogu geodetických firem '97 došlo k několika chybičkám. Tato skutečnost nás velice mrzí a dotčeným firmám se tímto ještě jednou omlouváme. Na druhou stranu je to div, že v tak rozsáhlé práci, které vytvořil náš redakční mikrokolektiv, se chyb nevyskytlo více.
    Přihlašování se do katalogu po termínu, dlouhé dodací lhůty korektur od nepořádných firem, v některých případech neprovedení korektur vůbec, nedodržování platebních termínů atd. způsobily zdržení s vydáním tohoto katalogu. V některých případech měly na věci vliv loňské povodně. Pouze zde je na místě pochopení a tolerance. V ostatních případech se jedná o nepříjemné věci, které nás nutí k vážnému zamyšlení nad systémem práce v katalogu následujícím. Rozhodně musí dojít ke změnám v organizaci práce, v dodržování pravidel spolupráce, v grafické úpravě, ale i po obsahové stránce.
    Všechny negativní jevy mají vliv na celý katalog a nakonec na ně většinou doplatí firmy, které jsou pořádné, termíny dodržují a s redakcí spolupracují. Systémové změny, které přijdou, se asi někomu nebudou líbit, ale jisté zjednodušení obsahu vyžaduje i elektronická podoba databáze, a redakce je musí respektovat.

Otiskujeme opravy, které si, prosíme, doplňte do loňského katalogu. Firmy ing. Minaříka a ing. Lebedy se do katalogu vlivem šotka Klaudíka vůbec nedostaly. U společnosti GECOM jsme uvedli odkaz na špatnou stranu s barevnou inzercí. Velice nepříjemná chyba se stala u podobně nazvaných firem, kdy logo "malé" Geometry se dostalo i k podstatně větší Geometře opavské. Společnost Kvadrant se svého loga nedočkala vůbec. Dvě loga vypadla z plošné inzerce Geusu a firma GPlus měla pouze jednu plošnou reklamu na 1/2 strany místo požadovaných dvou. Mezi chybičky, kterých jste si snad ani nevšimli, patří v plošné reklamě Geodezie Brno odkaz na str. ? s přehledem pracovišť. Je docela možné, že o některých chybách jsme se ani nedozvěděli, neboť dotčené firmy nad tím mávly rukou. Děkujeme za vstřícnost. Naší snahou bylo a vždy bude odvést co nejlepší práci, avšak nikdo není dokonalý.
Radek PETR


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]