[pošta]             FIJET oceňoval


    PRAHA (28.1.1998)
    Klub novinářů píšících o cestovním ruchu FIJET na své výroční schůzi vyhlásil nejlepší publikace, které jsou v současné době na knižním trhu, popisují nebo zobrazují území České republiky a jsou domácí produkce. Výborem klubu vybraná skupina novinářů nominovala pro první ročník novinářského hodnocení tituly zařazené do tří kategorií.

Kategorie mapy a atlasy:
Edice turistických map 1:50 000 (Klub českých turistů Praha)
V roce 1997 po padesáti letech opět ucelená turistická edice, nyní v největším měřítku zobrazující celé území ČR.
Autoatlas České republiky 1:100 000 (Geodézie ČS, Geodezie Brno)
Autoatlas 1:200 000 – digitální (Kartografie Praha)
Edice "Velká cykloturistická mapa" 1:75 000 (SHOCart Zlín)
Praha 1:20 000 digitální (Kartografie Praha)
Soubor turistických map 1:100 000 (Kartografie Praha)
Autoatlas České republiky - Camping 1:250 000 (SHOCart Zlín)
Velký atlas měst (PF Art Brno)

Průvodce:
Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku (Soukup – David)
Řada průvodců (Nakladatelství Český les – Procházka)
Řada průvodců Šumava (Nakladatelství
Rebstöck Sušice)
Cykloprůvodce (Václav Horák)
Řada encyklopedií (Libri Praha)
Průvodce technickými památkami (NTM)
Praha - obrazový průvodce (Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka)

Prospekty, vyrobené zpravidla na zakázku okresních a městských úřadů:
Vítejte na Vysočině – Žďársko, Novoměstsko (Okresní úřad Žďár nad Sázavou)
Historie/příroda – Brno venkov (Okresní úřad Brno venkov)
Budeč, Zlonice (Okresní úřad Kladno)
Propagační brožury ČS, PRAHA, Hory atd. (DASIS Praha)
Architektonické památky Pardubicka (Okresní úřad Pardubice)
Smiřice, Třebechovice, Nový Bydžov (městské úřady)
Prachatice (Okresní úřad Prachatice)
Žluticko (obecní úřady regionu Žluticko)

Nejvíce hlasů od novinářů dostaly:
Edice turistických map 1:50 000 (KČT), Průvodce po Čechách, Moravě a Slezku (Soukup – David) a publikace Okresních úřadů ve Žďáru nad Sázavou a v Pardubicích.

(Petr Skála)


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]