[pošta]             Fotogrammetrický podvečer za Prahou


    ZDIBY (10.12.1997)
    Předvánoční seminář uspořádala čtyři dny po Mikuláši Společnost pro fotogrammetrii a DPZ ČR ve VÚGTK ve Zdibech. Uzávěrkový pracovní ruch před koncem roku asi způsobil, že pro účastníky připravená automobilová kyvadlová doprava z konečné tramvaje se ani nemusela podruhé otáčet, a tak na hrnky s kávou pro hosty semináře stačil jen jediný tác. Sousedská atmosféra fotogrammetrů však nikterak neubrala na odbornosti akce. O využití fotogrammetrie a geodezie v architektuře referovala účastnice nedávného sympozia CIPA ve Švédsku Ing. Bohuslava Kunftová. Na sympoziu se zaregistrovala ze stovky účastníků jako jediná z ČR a rovněž zde vystavovala. Dále jsme se dozvěděli o zajímavém příkladu, jak je možné užít pozemní fotogrammetrii. Společnost Help Service nedávno z osmi směrů ve třech úrovních snímkovala jezdeckou sochu Jiřího z Poděbrad, kterou pracovníci pražské společnosti dokumentovali na náměstí v Poděbradech v době její rekonstrukce. Stejně byl dokumentován i sloup Nejsvětější trojice v Olomouci, a pražský magistrát si zase nechal zdokumentovat kostel sv. Kateřiny, který již 40 let není využíván. Gefos podle Václava Šandy s dvoucentimetrovou přesností s komorou UMK na formát 9 x 9 cm prováděl dokumentaci školní budovy v Sušici jenom proto, že na budově byla sgrafita, která měla být při rekonstrukci zachována. Tomáš Babický, reprezentující společnost NADIR Dobruška, si ostatním zase postěžoval, že o fotogrammetrii má veřejnost jen povrchní informace a její účelnost mnoho lidí vidí bohužel jen v podobě obrázků umístěných na zdi. Proto se o nepatrné zlepšení ve fotogrammetrické osvětě chce pokusit právě jeho firma NADIR, která vyhlásila pro školy a firmy soutěž o nejlepší fotogrammetrickou práci. Propozice uvádíme na straně 42 tohoto čísla. V zasedací místnosti VÚGTK se "tísnilo" 14 osob.

Dana Tollingerová


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]