[pošta]             50 let přístrojů Geodimeter


    V prosinci 1997 jsme si připomněli 50. výročí jednoho z nejdůležitějších milníků historie geodetických měření.
    Po dobu nejméně 3000 let byla všechna délková měření prováděna různými způsoby za použití rozličných pomůcek (krokováním, provazci, latěmi, pásmy, dráty případně dobou putování velbloudí karavany) - vždy však měřená vzdálenost musela být pečlivě volena tak, aby se dala při postupném kladení měřidel snadno projít. Teprve po 2. světové válce svitla geodetům jiná perspektiva...
    Elektronický dálkoměr vlastně vznikl jako vedlejší produkt základního výzkumu v oblasti určování rychlosti světla. Dr. Erik Bergstrand byl jedním z vědců, kteří se od konce 30. let tohoto století snažili za použití stále dokonalejších metod zpřesnit do té doby známou hodnotu fyzikální konstanty ?"rychlost světla ve vakuu" pomocí experimentů, kdy je např. invarovým pásmem přesně změřena délka základny a z tranzitního času je určena rychlost světla. Dr. Bergstrand však přišel na nápad celý experiment obrátit naruby a využít známé rychlosti světla k určování vzdáleností. Jeho nápad připadl společnosti AGA (Svenska Aktiebologet Gasaccumulator) natolik přitažlivý, že se rozhodla za přispění Geographical Survey of Sweden financovat vývoj aparatury schopné měřit vzdálenosti na novém, revolučním principu.
    Prototyp dálkoměru GEODIMETER® (GEOdetic DIstance METER) byl poprvé použit s velkým úspěchem v roce 1947 na základně o délce 11km. Byl tak zrozen nový elektronický způsob měření délek, kdy na jednom konci měřené vzdálenosti je umístěn přístroj skládající se z elektronických prvků a na druhém odrazný hranol. Již žádné kladení pásma, napínání invarového drátu, budování rozvinovacích sítí. Pouze stisknutím příslušného tlačítka získáte měřenou vzdálenost. Nutno ovšem poznamenat, že první přístroje Geodimeter sloužily pouze k měření vzdálenosti, vlastní měření trvalo minimálně 30 minut, ovládání nebylo na úrovni současné doby a o hmotnosti se ještě nyní uživatelům v noci zdává. Přesto Geodimeter způsobil revoluci v geodetickém měření a dnes si geodezii bez elektronického dálkoměru neumíme představit.
    S rozvojem elektroniky docházelo i k postupnému vývoji elektronických dálkoměrů. V sedmdesátých letech byl např. vyvinut Geodimeter model 10 – první elektronický dálkoměr nasazovací na teodolit. Od tohoto okamžiku bylo možné provádět úhlová i délková měření jedním přístrojem. Postupně se upustilo od dálkoměrů s dosahem až 60 km, elektronické dálkoměry se staly běžnými nástroji geodetů, další integrací vznikly totální stanice, které jsou nyní vybavovány i automatickým cílením a ovládáním přímo z měřeného bodu, přicházejí družicové metody reprezentované především GPS atd. Geodetické metody a přístroje jsou dnes podstatně dál od doby před 50 lety, kdy Dr. Erik Bergstrand učinil první krok. (toh)

(reklamní článek)


    Od prvního elektronického dálkoměru AGA SCA (r. 1947) je Geodimeter stále králem mezi geodetickými přístroji.

Kontaktní adresa:

GEOTRONICS Praha, s.r.o. 
Weilova 1144/2, Areál Vltava - adm. budova 6 
102 00 Praha 10 - Hostivař 
tel.: 02/ 67 21 56 83, tel./fax: 02/ 67 21 56 84
email: geotronics@ini.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]