[pošta]             Ogaři ze Zlína křtili Prahu


    PRAHA (27.11.1997)
    Společnost SHOCartu ze Zlína se po křtinách Autoatlasu 1:250 000 na sklonku roku 1996 v Praze objevila s velkolepými křtinami opět. Dějištěm byl tentokrát hotel Pyramida, kde SHOCartu uváděl na trh nový knižní plán Prahy v měřítku 1:16 000. Křtin se zúčastnili například šéf Kartografické společnosti ČR Miroslav Mikšovský, prezident Klubu českých turistů Jan Hovorka, zástupci okresních a městských úřadů, kartografové z konkurenčních firem, novináři a distributoři. V době křtin byl ve Zlíně vyrobený nový plán Prahy nejpodrobnějším plánem české metropole, a tak jsme vyzvídali, jak vůbec v tak rozsáhlé lokalitě provádí firma sběr a aktualizaci dat. Zjistili jsme, že spolupracovníci firmy se pohybují přímo v terénu, kde se zkušenostmi orientačních běžců ověřují situaci, doplňují popis významných budov a průmyslové zástavby a zakreslují případné změny. Je známo, že mapa v době vydání už jenom stárne, a tak se terénní pracovník nemůže nikdy spolehnout na žádný podklad. Třebaže byla pozvána asi stovka osob, křtin plánu Prahy se nakonec bohužel nezúčastnilo tolik hostů, jako tomu bylo v loňském roce. I tak se oslavy vydání na poměr 1:16 000 zmenšené Prahy protáhly až do druhého dne, který nakonec vešel do dějin, neboť padla vláda ČR.

(Petr Skála)


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]