[pošta]             O zeměměřictví a katastru


    PRAHA (4.12.1997): Seminář o zeměměřictví a KN v režii VÚGTK se tentokrát mimořádně nekonal v Bílem domě, ale vzhledem ke změněnému termínu akce jsme se sešli v sále Charitas, kde jinak pravidelně zasedá "klidná síla" naší politické scény. Na semináři se tentokrát představily autorky známých odborných publikací o KN Eva Barešová a Květa Olivová. Protože obě ženy pracují na ČÚZK, sdělené informace byly přímo z úřední kuchyně, kde se vaří katastrální a zeměměřické paragrafy. Dozvěděli jsme se, že se připravuje novela katastrální vyhlášky č.190/1996 Sb., do které se již promítnou novinky obsažené nyní v jiných právních normách. Vyhláška bude pamatovat například na BPEJ, které se úředníkům na KÚ zjevují asi už i ve zlých snech. Podle posledních zpráv by se novela měla zrodit v dubnu 1998. Podle Evy Barešové je časový horizont zrození nového občanského zákoníku, který, jak víte, řeší například soukromé vlastnictví, někde kolem roku 2005. Právnička z ČÚZK tak soudí podle zřízení odborné komise pro tuto právní normu, která začala pracovat teprve v červnu 1997. Významná právní norma, jakou je občanský zákoník, by měla být dokonale vypilována, neboť ve světě je tendence neopouštět staré právní předpisy, a pokud vzniknou nové, měly by být dlouhodobé. Občanský zákoník z roku 1811 platí v Rakousku například dodnes. Tři až čtyřicet stran hustě popsaných stránek poznámek uvízlo v blocích většiny ze 120 účastníků a k nim někdo připojil i prospekty od firmy GEUS, která se prezentovala v předsálí.

(Petr Skála)


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]