[pošta]             Konec bloudění Prahou?


    Již dvakrát jsme v Zeměměřiči psali o velkém množství plánů, které jsou návštěvníkům Prahy k dispozici (Zeměměřič 2/94, s. 27 a Zeměměřič 8/95 s. 30). Během r. 1997 se konkurence v této oblasti opět výrazně zvětšila – r. 1997 byl ve znamení nových knižních plánů Prahy.
    Dnes si můžeme vybrat z devíti druhů knižních plánů výhradně od českých vydavatelů, a to ve 4 různých velikostech od A4 (21 x 29,7 cm) do 6 x 9 cm.

    Podle našich informací se letos představí další nové atlasy Prahy různého zaměření i v různých formátech.
    Dále se podrobněji zaměříme na čtyři digitální knižní plány Prahy, z nichž první tři poprvé vyšly v r. 1997. Nejdůležitější charakteristiky jednotlivých atlasů jsme pro větší přehlednost umístili do tabulky.

Praha, městský atlas, 1:10 000, Geodézie ČS a Geodezie Brno, 1997, 1. vyd., 210 s., formát 165 x 235 mm, spirála, cena asi 210 Kč.
    Těsně před Vánocemi 1997 měl premiéru společný produkt dvou Geodezií (Geodézie ČS a Geodezie Brno) – městský atlas Prahy 1:10 000. Práce nad ním zahájili v zimě 1996. Základem díla jsou data zakoupená od pražského IMIPu (Digitální tematická mapa Prahy 1:5 000). Detailní podkladové měřítko se často projevuje v až "katastrální" podrobnosti zobrazeného obsahu, čímž se atlas výrazně odlišuje od všech ostatních konkurenčních titulů. Na jarním pražském knižním veletrhu představily obě Geodezie mapy a atlasy se sítí WGS-84, ani tento atlas není výjimkou. Díky velké pracnosti zpracování dat, způsobené neaktuálností podkladů od IMIPu, pokrývá plán zatím pouze asi dvě třetiny území Prahy (chybí např. celé Běchovice, Horní Počernice, Klánovice, Kunratice, Modřany, Radotín, Újezd nad Lesy, Zbraslav). Tento nedostatek bude napraven do léta 1998. Tmavě hnědé výplně budov často "konkurují" černému popisu ulic a objektů, takže je někdy méně přehledný. Naopak velkým kladem je umístění přehledných automap širokého okolí Prahy v měřítkách 1:100 000 a 1:200 000. Všechny texty a vysvětlivky jsou uvedeny v češtině, angličtině a němčině.
    Další informace jsou umístěny v tabulce, kde je tento atlas srovnán s produkty Kartografie Praha, SHOCartu a Žaketu.

Praha – plán města, 1:20 000, Kartografie Praha, 1997, 1. vyd., 255 s., formát 133 x 220 mm, cena 149 Kč.
    Tento plán měl premiéru po čtyřech letech usilovné práce v červnu 1997. Podrobně jsme o něm psali v Zeměměřiči 7+8/97 na s. 16. Přesto je zajímavé jeho srovnání s ostatními atlasy Prahy (s. 14). Texty a vysvětlivky jsou uvedeny v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, italštině a ruštině.

Praha – plán města, 1:16 000, SHOCart, Zlín, 1997, 1. vyd., 213 s., formát 155 x 210 mm, spirála, cena asi 180 Kč.
    S asi čtyřměsíčním zpožděním se v knihkupectvích v říjnu 1997 objevil nový knižní plán Prahy zlínského kartografického vydavatelství SHOCart. Tímto počinem "zaokrouhlil" SHOCart svou nabídku pražských titulů na číslo 10. Knižní plán pokračuje v osvědčeném značkovém klíči svých listových předchůdců. Zajímavá je poměrně bohatá textová část s informacemi o pamětihodnostech Prahy, s rozsáhlým seznamem ubytování a výčtem linek pražské MHD. Atlas pokrývá pouze asi 85 % území města (chybí např. Březiněves, Klánovice a Újezd nad Lesy). Zajímavým doplňkem plánu jsou turistické mapy 1:75 000 západního a jižního okolí Prahy s textovým průvodcem po téměř 90 atraktivních lokalitách. Texty i vysvětlivky jsou v češtině, němčině a angličtině. Další informace jsou v tabulce na s. 14.

Praha – plán města, 1:20 000, Žaket, Praha, 1996, 1. vyd., 180 s., formát 150 x 225 mm, cena asi 105 Kč.
    Firma Žaket, jako vůbec první v ČR, přišla v létě 1996 s digitálním knižním plánem Prahy pokrývajícím celé území města. V r. 1997 vyšlo druhé, aktualizované vydání. Kromě hlavního plánu rozřezaného do 74 stran obsahuje množství doplňkových plánků a mapek, které jsou ale nakresleny v jiném značkovém klíči a v jiné barevnosti. Přesto, jako jediný, přináší cennou informaci pro motoristy s nadměrnými náklady – místa s nižšími podjezdy s uvedením maximální výšky nákladu v metrech! Celkový dojem kazí uvádění reklam na každé straně atlasu. Jiří KANIS

vydavatel	Geodézie ČS	Kartografie	SHOCart	Žaket
   	Geodezie Brno	Praha

1. vydání	XII/97	VI/97	X/97	VI/96
formát [cm]	16,5x23,5	13,3x22	15,5x21	15x22,5
měřítko	1:10 000	1:20 000	1:16 000	1:20 000
počet stran 
  celkem	210	255	213	180
  z toho plán Prahy	130	86	76	74
pokrytí území Prahy	65 %	100 %	asi 85 %	100 %
počet použ. značek	62	81	51	65
použité jazyky	č, a, n	č, n, a, f, i, r	č, n, a	č, a, n, f, i
cena [Kč]	asi 210	149	asi 180	asi 105

VYBRANÉ PRVKY OBSAHU
orientační čísla budov	ne	ano	ne	ne
jednosměrky	ano	ne	ano	ne
semafory	ano	ne	ano	ano
hranice chráněných
  území a přír. parků	ne	ano	ne	ne
nízké podjezdy	ne	ne	ne	ano
turist. značené cesty	ne	ano	ne	ne
souřadnice WGS-84	ano	ne	ne	ne
čísla silnic	ne	ne	ano	ano

DOPLŇKOVÉ MAPY
střed města	1:5 000	1:10 000	1:10 000	1:10 000
výřezy Hradčan	ne*	ano	ne	ano
 Karlova mostu	ne*	ano	ne	ano	
 Josefova	ne*	ano	ano	ano
 Vyšehradu	ne*	ano	ne	ano
 Stromovky, Výstaviště ne	ano	ne	ano
 zoo	ne	ne	ne	ano
mapa Pražské 
 integrované 
 dopravy	ne	ano	ano	ano
průjezdní plán Prahy	ne	ano	1:100 000	ano
Karlštejn	ne	ne	ne	1:12 000
Konopiště	ne	ne	ne	1:18 000
turistická mapa okolí	ne	ne	1:75 000	ne
automapa okolí	1:100 000	ne	ne	ne
	1:200 000

DOPLŇKOVÉ TEXTY
úvodní text	ano	ano	ano	ano
průvodce Prahou 
  (počet str.)	ne	109	54	19
průvodce okolím Prahy 
  (počet str.)	ne	2	22	2

* – objekty jsou obsaženy v podrobném plánu středu Prahy 1:5 000,
č – čeština, a – angličtina, n – němčina, f – francouzština, i – italština, r – ruština


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]