[pošta]             Průmyslovka otevřela dveře


    PRAHA (25.11.1997)
    Druhé listopadové úterý nebylo v podvečer v jídelně SPŠ zeměměřické v Praze – Hrdlořezích k hnutí. Konal se zde Den otevřených dveří. Zájemců z devátých tříd základních škol, doprovázených rodiči nebo dokonce prarodiči, zde bylo tolik, že s tím ředitel školy Jaroslav Růžek ani nepočítal. Dodržuje však pravidlo, že správný zeměměřič ovládá hlasem své figuranty na vzdálenost až 1000 metrů, přidal ředitel školy na síle hlasu, a tak se návštěvníci i pět metrů za hlavními dveřmi dozvídali zajímavé skutečnosti. Školu navštěvuje v 11 třídách celkem 235 studentů. Ze známých důvodů nemá škola druhé ročníky, a tak je tu jen 9 tříd denního studia. Nemilou představu, že na jednu dívku připadá více než pět hochů, potvrdil i počet 45 studujících dívek. "Děvčata se na naši školu moc nehlásí, třebaže absolventky naší školy najdou snadno uplatnění v praxi. Nabídky, které dostávají maturanti od budoucích zaměstnavatelů, dokonce výrazně převyšují platy, které dostávají zdejší učitelé s vysokoškolským vzděláním a s bohatou praxí," upozornil první muž v budově Pod Táborem 300 na dvě věci najednou. Zatímco s těmi platy se asi nic výrazného nestane, děvčata z devátých tříd může ředitel nalákat třeba na to, že ve škole je 21 učeben, z toho 2 jsou uspořádané pro výuku výpočetní techniky a 2 pro jazykovou výuku. Nechybí zde ani tělocvična, kde se ke konci roku pořádá nejdříve zápas kantorů SPŠZ & ČVUT v odbíjené a následně celodenní předvánoční 24 hodinový zápas v basketbale mezi současnými studenty průmyslovky a absolventy této školy. Škola vychovává budoucí techniky pro obory geodezie a KN. Přijímací zkoušky se týkají jen méně než poloviny uchazečů, neboť více než polovina budoucích studentů se může s ohledem na svůj prospěch dostat ke studiu v Hrdlořezích bez zkoušky. Ve výukovém programu nechybí výcvik na lyžích, ale ani na vodě, odborné týdenní praxe a pobyty v zahraničí, konkrétně v Německu nebo v Itálii. "Zeměměřiči by měli být zdatní, a tak podporuji na této škole sport," řekl ředitel krátce předtím, než se návštěvníci vypravili na exkurzi po chodbách a do učeben. Mezi zájemci o studium jsme zahlédli potomky známých zeměměřičů, například Čerhorského jr., jehož otec je v čele ZÚ, nebo juniora Baxu, jehož přítomný doprovod pracuje jako zeměměřič na Správě komunikací v Praze. "Na naší škole platí pravidlo, že nejpřísnější učitelé jsou nejlepší," řekla nám své mínění v počítačové učebně jedna ze 45 studentek ve chvíli, kdy se jí na monitoru objevil dotaz "Co chceš, Kokeš ?" Když jsme odcházeli domů, zjistili jsme, že si v ten den školu přišlo prohlédnout 160 zájemců o studium. Z řady zájemců, kteří zašlou letos přihlášky, jich bude přijato 90.

(Petr Skála)

Poznámka: Jeden z našich čtenářů, František Janovský (GEOS, v.o.s. Litoměřice), nám poslal kopii dopisu, který on 13.11.1997 odeslal na ČÚZK. V dopise upozorňuje na nezájem veřejnosti o studium oboru zeměměřictví a připomíná, že ČÚZK by měl vyvolat a zaštítit kampaň vedoucí k popularizaci rezortu, oslovit veřejnost se zdůrazněním nezastupitelnosti oboru jako tvůrce a správce dat potřebných pro státní správu a technický rozvoj státu. Větší poptávka po studiu by umožnila pedagogům kvalitnější výběr studentů. Po návštěvě Dne otevřených dveří jsme nenabyli dojmu, že by SPŠZ trpěla nedostatkem moderních geodetických přístrojů, počítačů a programů. Snad jen pedagogů – zeměměřičů je tu trochu méně, a tak v Hrdlořezích pomáhají například kolegové z ČVUT. Nemyslíme si, že by měl rezort zrovna dělat nábor zájemců o studium, když na KÚ jich přijde z ročníku maturantů asi jen 10% . Je však pravda, že pro popularizaci oboru zeměměřictví rezort ČÚZK nikdy příliš mnoho nepodnikal a nepodniká. "Propagaci rezortu na veřejnosti provádějí naši pracovníci na KÚ svojí prací," řekl nám kdysi jeden ředitel odboru na ČÚZK. Posuďte sami, na jaké je tedy úrovni propagační kampaň, po které se volá ze severu Čech.
(Petr Skála)


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]