[pošta]             Turisté dokončili edici map


    PRAHA (1.12.1997)
    Vydání posledního listu, č.88 – Pavlovské vrchy, z edice turistických map KČT v měřítku 1:50 000 bylo slavnostně pokřtěno v zimní zahradě budovy Sazky v Praze za účasti prezidenta KČT Jana Havelky, ředitele výrobního podniku VTÚ v Harmanci Pavla Kontry a dalších osob, které znáte dokonce z televizních obrazovek. Od roku 1991, kdy vyšel první list turistické "zelené" mapy, až do konce roku 1997, kdy vyšel poslední, z harmanecké tiskárny vyvezli k nám přes hranice celkem 1 865 000 výtisků map. Listů je sice podle číslic 97, ale protože tři mapy tvoří dvojlisty, můžete mít celkem doma jen 94 listy z celého území ČR v měřítku, ve kterém 1 cm na mapě je 500 m ve skutečnosti. "Dokončení mapového díla pro turisty spadá do oslav 110 let organizované turistiky u nás, neboť Klub českých turistů byl založen již v roce 1888. Událost to je historická. Po více než padesáti letech bylo tedy znovu pokryto celé území České republiky jednotnou řadou turistických map, ve kterých je zakreslena turistická síť značených cest. Ta je dlouhá přes 37 000 km. Síť značených cest obnovuje přes 1100 aktivních značkařů, kteří provádějí jejich vytyčování, značení a udržování. Pro zajištění dalšího vydávání turistických map jsme vyhlásili soutěž, ve které si klademe požadavky zejména na zachování topografického podkladu map, dále turistického obsahu a popisu okolí značených tras. Turistické mapy musí rovněž rovnoměrně zobrazovat celé území ČR," řekl v úvodním slově prezident českých turistů a zároveň poděkoval všem, kteří se na vydání edice podíleli a podílejí. Na tablu v tu chvíli byly umístěny všechny vzorky z oslavované edice. Před tímto tablem se nechal pro časopis Zeměměřič vyfotografovat poslanec Jan Stráský, o kterém již víme, že má své mapy ukryté doma ve skříni. Další přítomná poslankyně Vlasta Štěpová nám zase řekla, že mapy má u nich doma na starosti její manžel. "Já podle nich pak chodím, a to ráda. Politika by se měla dělat na turistických stezkách, neboť v přírodě mají lidé k sobě blíž, a všimněte si, že se turisté spolu dokáží i domluvit." Pavel Kontra z Harmance Zeměměřiči prozradil, že turisté z Čech jim svojí zakázkou zajistili jednu ze čtyř největších zakázek posledních let, hned po armádě SR a jednom vydavateli ze zahraničí. Kartograf z Mělníka Jiří Rohlík, který před mnoha lety pracoval v Kartografii Praha, byl jedním z mála účastníků turistické slavnosti osobně a na veřejnosti pochválen za práci na edici turistických map. "To jsou roky čistého času, co se aktivně věnuji turistice, zejména mapování, značení tras turistických cest a organizaci kolem vydávání map," řekl nám redaktor edice Jiří Rohlík. Slavnostního aktu se bohužel nedožil muž, na jehož bedrech několik let ležela zejména expedice turistických map. Proto zde byla i manželka Václava Lustiga, která za rodinu bývalého šéfa společnosti Trasa převzala jeho ocenění KČT in memoriam.

(Petr Skála)


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]