[pošta]             Digitální model terénu 2.5 G
(3. část)

    Mimo jednotlivých většinou jednoúčelových DMT vytvořených organizacemi např. pro ortogonalizaci leteckých snímků existují pro celé území ČR pouze dva komplexní DMT. Jedná se o DMR1 a DMR2 oba vytvořeny ve VTOPÚ Dobruška.
    DMR1 je grid s mřížkou 1 x 1 km, kde výška je prezentována dominantní hodnotou v jednotlivých čtvercích.
    DMR2 je opět grid, jehož data byla získána odečtením rohů sítě 100 x 100 m z topografických map 1:25.000. Přesnost určení výšek je udávána 5 až 15 m. Nevýhodou tohoto DMT je ta skutečnost, že nezachycuje přesněji terénní tvary.
    Společnost NADIR, a.s. spolu s dceřinými společnostmi Help Service Group postupně vytváří DMT 2.5 generace. Model je tvořen digitalizací vrstevnic při zachování morfologie terénu. Pro srovnání s DMR2 je průměrný počet bodů na mapový list přibližně čtyřnásobný.

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 1/97