[pošta]             Každý sedmý odběratel Zeměměřiče byl na GEOMATICE

GEOMATICA '96 se zapíše do historie geodetického výstavnictví - v sobotu (7. 12. 1996) se totiž z iniciativy pořadatele uskutečnilo první setkání zástupců vystavujících firem s prvním mužem ČSGK Petrem Polákem a představitelem nově konstituované České asociace pro geoinformatiku Josefem Hojdarem, na němž se kritikou rozhodně nešetřilo. Většina účastníků tohoto setkání se shodla na tom, že jednou za rok je nutné v Praze zorganizovat malou a každý druhý až čtvrtý rok větší geodetickou (geomatickou) výstavu spojenou s atraktivním odborným programem (mezinárodním kongresem nebo řadou seminářů s mezinárodní účastí). Není tak důležité, kdo ji bude pořádat, ale je nezbytné, aby přišlo co nejvíc návštěvníků na výstavu a posluchačů na přednášky!
(podrobněji - časopis 1/97, s. 10-11)

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 1/97