[pošta]             RECENZE NOVÝCH MAP A ATLASŮ

    Autoatlas ČR 1:250.000, SHOCart, Zlín, 1996.
Nový autoatlas je zajímavý svým téměř kapesním formátem. Jádrem je automapa 1:250.000, které je věnováno 72 stran. Zobrazeny jsou všechny silnice a téměř všechna sídla. Města s počtem obyvatel asi nad 3.000 jsou znázorněna plánkem. Největší nevýhodou atlasu je vyznačení ostatních sídel (asi 95%) signaturami tří velikostí umístěných většinou v těžišti zastavěné plochy. Škoda že autoatlas nezachycuje železniční stanice a zastávky ani nezvýrazňuje silnice, na které je vjezd zakázán. Ostatní motoristický obsah je standardní. Netradiční jsou tři druhy kilometráže silnic - dílčí a dálkovou doplňuje "střední kilometráž". Z mapy "svítí" 7 druhů značek turistických zajímavostí. Nechybí plány středů bývalých krajských měst, Jablonce nad Nisou, Karlových Varů, Liberce, Olomouce, Pardubic a Zlína v měřítku 1:15.000; plány průjezdu Prahou, Brnem a Ostravou. Obsah doplňuje mapa se seznamem evropských poznávacích značek, státních poznávacích značek okresů ČR, tabulka vzdáleností mezi 36 městy ČR, seznam hraničních přechodů a schéma dálnic a rychlostních silnic s poplatkem. Rozsáhlý rejstřík sídel s asi 15 tisíci hesly uzavírá celkem zdařilé dílko (podrobněji v časopisu 1/97 na s. 14).
   Praha, plán středu města, 1:10.000, Kartografie Praha, 1996
Po roce a půl přistoupila Kartografie Praha k aktualizovanému vydání digitálního plánu středu Prahy (o prvním vydání se píše v časopisu ? 8/95, s. 30). Tvůrci odstranili chybu generalizace uliční sítě u Dlabačova (podrobněji v časopisu 4/96 na s. 27). Největší novinkou je rozlišení parků od lesů a veřejných budov od významných. Jedině plány Kartografie obsahují orientační čísla budov.
   Brno a okolí, regionální atlas, 1:15.000, SHOCart, Zlín, 1996.
Na 90 mapových stranách přináší atlas podrobný plán rozsáhlého okolí Brna. Tradiční obsah plánu je doplněn značkami světelných zařízení na křižovatkách a čísly silnic. Překvapuje podrobnost obsahu nejen v zastavěném území, ale i v polích a lesích. Ve všech sídlech jsou důsledně vyznačeny jednosměrky, důležité nebo nějak zajímavé objekty, jako např. obecní (městský, místní) úřad, restaurace, památníky, kaple, kostely apod. V mapě jsou výrazně odlišeny veřejné budovy, většinou školy a průmyslové plochy. Na plán navazuje podrobná turistická mapa Moravského krasu na 5 stranách. Nechybí ani schéma brněnské městské dopravy se seznamem a provozní dobou linek, plán centra Brna 1:10.000, průjezdní plán Brna a automapa širokého okolí Brna 1:250.000. V atlasu najdete též všeobecné informace o městech zobrazeného regionu a rejstřík ulic všech zobrazených obcí a měst s více než 1.800 hesly (podrobněji v časopisu 1/97 na s. 14).

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 1/97