[pošta]             DPZ v Palestině

Metoda DPZ byla v Palestině použita pro výzkum celého území se zaměřením na exponované lokality spjaté se vznikem křesťanství. Vedle tradiční analýzy geologického vývoje, sopečné činnosti aj. v oblasti budou materiály DPZ využity též při řešení etnických, národnostních a politických problémů regionu.

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 1/97