[Home Page]   

Poděkování


    Za rychlou, obětavou a nezištnou pomoc a trpělivost při spolupráci po krádeži a následovném nalezení geodetické totální stanice děkuji:
- f. GEOTRONICS Praha, zejména panu Hončovi,
- f. KELLNER Karlovy Vary, zejména panu Bartkovi,
- f. GP Praha, jmenovitě panu Vojkovskému.

Jan Chroust, Krásná Lípa


Služba předplatitelům


Na vnitřních stranách přebalu dnes můžete najít OSVĚDČENÍ O REGISTRACI (doklad o přidělení DIČ) a VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU našeho nakladatelství. Oba tyto doklady předejte svému ekonomickému oddělení.!!! VÝZVA VŠEM PŘEDPLATITELŮM !!!


Na štítku s adresou dnes mimořádně nacházíte rozšířené údaje o vaší osobě (resp. firmě) z naší databáze (tel./fax, IČO/DIČ...). V zájmu hladké spolupráce prosíme o jejich rychlou aktualizaci či doplnění - telefonicky, e-mailem nebo dopisem. Děkujeme!


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Geodezie] [Různé] [Pošta]