[Home Page]    Reakce


    Vážená redakce časopisu Zeměměřič,
   s potěšením jsem kvitoval vlídný posudek mé publikace Geometrický plán, zveřejněný v Knihovničce Zeměměřiče na str. 33 časopisu Zeměměřič 3/2000. Souhlasím i s kritickou výhradou k rozsahu knihy. Na vysvětlenou bych rád uvedl tyto okolnosti:

  1. Plné znění prováděcí vyhlášky bylo zařazeno do publikace vydavatelem, já jsem měl připravenu kratší verzi.
  2. Neměl jsem možnost ovlivnit strukturu či formu Seznamu prostorů, neboť jsem z časových důvodů musel zaslat disketu ihned do nakladatelství. Seznam není mým autorstvím, neměl jsem ani možnost disketu s textem «otevřít», takže ani trapná chyba v okrese Jeseník nepadá na mou hlavu.
Pokud někdy v budoucnosti dojde k druhému vydání knihy, počítám s určitou redukcí obsahu, aby rozsah knihy (a tím i cena) byly poněkud nižší.    
S pozdravem Jan Bumba, duben 2000


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Různé] [Pošta]