[Home Page]   

Seminář
Využití GPS při sběru dat


PRŮHONICE (11. 9. 2000): Firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o. - výhradní distributor firmy ESRI v ČR a GEFOS, a.s. - výhradní zástupce firmy Leica Geosystems v ČR využily posledních slunečných dnů letošního babího léta a uspořádaly v Parkhotelu v Průhonicích seminář na téma «Sběr a aktualizace dat s využitím GPS». Hlavním obsahem semináře bylo představení kapesního GIS ArcPad (Jitka Exnerová - ARCDATA), rozšiření ArcView Tracking Analyst umožňující sledování objektů v reálném čase (Radek Kuttelwascher - ARCDATA) a řady GPS System 500 (Filip Kobrle - GEFOS).
    Seminář nabitý informacemi byl navíc zpestřen praktickou ukázkou měření v terénu, při kterém zástupci obou firem předvedli propojení obou softwarů s GPS GS 50 a umožnili zájemcům z řad posluchačů nejen sledovat práci, ale také si ji vyzkoušet (viz obr.).    

(mn)


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Víme - Víte] [GIS] [GPS] [Pošta]