[Home Page]   

Seminář
Partnerství v zeměměřictví


PRAHA (28. 10. 2000): CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors - Komise evropských zeměměřičů) pořádá v Praze v sobotu 28. října 2000 od 9 hodin v budově ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5, v kongresovém sále ve 2. patře seminář na téma: «PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN SURVEYING» (Partnerství veřejné a soukromé sféry v zeměměřictví).

    Seminář se koná v rámci valného shromáždění CLGE, kterého se zúčastní členové CLGE (Irsko, Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Belgie, Lucembursko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Německo, Rakousko, Itálie, Řecko) a přidružení členové (Norsko, Švýcarsko, Česká republika, Slovensko, Polsko) a jsou pozváni představitelé Maďarska a dalších transformujících se zemí střední a východní Evropy.

    Na semináři vystoupí představitelé státní správy a soukromé sféry z ČR a představitelé CLGE s informacemi o spolupráci a partnerství soukromých a státních zeměměřičů v členských zemích CLGE. Seminář je otevřen pro účast odborníků z ČR a má jim dát možnost konfrontovat své poznatky z vývoje v ČR s vývojem v Evropě a seznámit naše hosty se současným stavem v ČR. Má též poskytnout účastníkům z ČR informace o budoucím vývoji zeměměřické profese na evropské úrovni.

    Na semináři bude zajištěno simultánní tlumočení «z» a «do» angličtiny. Zájemci o účast mohou kontaktovat Ing. Jiřího Vaingáta (ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1, tel./fax: 02/21 08 23 74, e-mail: geodeti@csvts.cz), nebo Komoru geodetů a kartografů (Zeměměřickou komoru): tel./fax 02/41402563, e-mail: fafejta@geodet.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Komora geodetů a kartografů - Zeměměřická komora] [Víme - Víte] [Geodezie] [Pošta]