[Home Page]   

Seminář
Příprava a realizace staveb


PRAHA (6. 10. 2000): VÚGTK pořádá v Praze v pátek 6. října 2000 od 9:30 hodin v budově obvodního úřadu Prahy (tzv. «Bílý dům») v Praze 8, Zenklova 43/47 seminář zaměřený na potřebné informace a podklady pro praktickou činnost při přípravě a realizaci staveb z hlediska jejich geodetického zabezpečení na témata: «Výklad novelizace stavebního zákona - Předpisy z oblasti zeměměřictví na stavbách - Metrologické požadavky při měřických pracích na stavbách».

   Seminář má za úkol srozumitelnou formou seznámit účastníky ve výstavbě se změnami ve veřejném stavebním právu, k nimž došlo změnou a doplněním zákona o územním plánování a stavebním řádu, s novelizací předpisů z oblasti vytyčování staveb, s měřením jejich deformací a s novelizací zákona o metrologii a mezinárodními normami systému kvality. Přednášejícími budou: ing. Jindřich Lanč (Česká společnost pro stavební právo), doc. ing. Vladimír Vorel, CSc. (ČVUT Praha) a ing. Jiří Lechner, CSc. (VÚGTK Zdiby).

   Zájemci o účast mohou kontaktovat VÚGTK - ODIS, tel.: 02/685 73 51 - linka 326, fax: 02/685 70 56, e-mail: vugtk@vugtk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Víme - Víte] [Geodezie] [Pošta]