[Home Page]    Není politická vůle...


Tato slova prý na každém kroku provázela poslanecký návrh zákona o Zeměměřické komoře, který byl počátkem tohoto roku "smeten ze stolu" vládou a poslaneckou sněmovnou. Důvody byly různé - některé rozumné, jiné...

    V září t.r. měla naše Zeměměřická komora valnou hromadu, která přinesla mnohé zajímavé informace. Využili jsme toho a připravili monotematické číslo o "komoře ze zákona". Necháváme na čtenáři, aby se sám seznámil s materiály o tomto zákoně a udělal si vlastní názor. Možná si vzpomenete na ostřejší diskuze mezi KGK a ČÚZK na stránkách Zeměměřiče (11-12/98, str. 7) . Nechceme píchat do vosího hnízda, ale rádi bychom státní i soukromé zeměměřiče varovali před možnou odpovědí na otázku "Kam kráčí české zeměměřictví v XXI. století?" Zatím odpověď příliš optimisticky nezní. Bude alespoň "odborná" vůle domluvit se ještě v tomto tisíciletí?    

(rp)


Jeden hot a druhý čehý. Alegorie z první samostatné mapy Čech (Klaudianova mapa z r. 1518). - Odkazem celá Klaudianova mapa


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2000
[Server] [Rezort ČÚKZ] [Komora geodetů a kartografů - Zeměměřická komora] [Pošta]