[Home Page]

CEDA partnerem ESRI

Central European Data Agency, a.s., (CEDA) uzavřela se společností ARCDATA PRAHA, s.r.o., smlouvu o vzájemné spolupráci. Na základě této smlouvy se CEDA zařazuje jako tzv. ArcData Publisher do programu "International Business Partner Program" firmy ESRI.

ArcData Publishing Program, vytvořený ESRI v roce 1991, zpřístupňuje rozsáhlé množství hodnotných datových sad a zajišťuje jejich použitelnost v ESRI GIS softwaru. Cílem programu je co nejekonomičtěji implementovat a využívat technologie GIS a zaměřit se na analýzu dat a nikoli na jejich primární tvorbu. ArcData Publishing Program nyní ve světě sdružuje množství špičkových komerčních poskytovatelů geodat. CEDA do tohoto programu přispěje svou rozsáhlou nabídkou digitálních map měst a obcí ČR a přehledných map ČR.

Společnost CEDA byla založena počátkem roku 2001. Vznikla za účelem spojení sil zakládajících společností Kartografie PRAHA a P. F. Art Brno na poli přípravy datových podkladů pro geografické informační systémy a služeb založených na lokalizaci. CEDA disponuje sjednocenými digitálními mapovými databázemi obou zakládajících firem pokrývající bezmála 600 měst a obcí ČR a přehledné mapy ČR. Rovněž se podílí ve spolupráci se společností Tele Atlas na tvorbě geodatabáze ČR využitelné pro automobilovou navigaci. Digitální mapy CEDA využívají např. servery mapy.atlas.cz a www.mapy.cz.

Zdroj: CEDA (zs)

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [GIS] [Různé] [Pošta]