[Home Page]

Kdo má platit chyby v katastru?

Rád bych poznal reakci svých kolegů k této problematice:
   Platba podkladů z dokumentace katastrálního úřadu, které jsou nutné k odstranění vady v KMD způsobenou chybným postupem katastrálního úřadu při její tvorbě. Zdá se mi totiž pochybné přenášet tyto náklady na tvůrce geometrického plánu a jeho zákazníka. Uplatnění příslušného ustanovení o povinnosti katastrálního úřadu odstranit vady způsobené činností katastrálního úřadu je vzhledem k postoji katastrálního úřadu (pozice mrtvého brouka) nereálné. Vlastní cena geometrické plánu při rozsahu daného objednatelem je 2360,- Kč. Vzhledem k rozsahu opravy je nutno si vyžádat kopie podkladů v ceně 2000,- Kč a nehledě na vlastní pracovní výkon, který zde pomíjím.
   Nezdá se vám postup katastrálníhi úřadu tak trochu podivný? Jak to vidíte vy, drazí kolegové?

ing. Dytrych Petr
své reakce zašlete do redakce - zememeric@ini.cz

vyvěšeno: 13/9/2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]