[Home Page]

Přechod na ISKN

Přechod na ISKN umožnil daleko přesnější a operativnější podávání obrovského množství informací.

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]