[Home Page]

Intergraph expanduje

Společnost ACEFHAT, spravující data o sítích (plyn, voda, elektřina a telekomunikace) v Barceloně si pro svůj nový řídící systém E-GIOS vybrala technologii GeoMediar od Intergraphu. Díky novému systému budou moci firmy využívající E-GIOS například synchronizovat jejich stavební práce (takže nebude nadále docházet k situacím, kdy týden po zasypání výkopu po plynařích rozkopou tentýž úsek silnice elektrikáři - jak tomu často bývá v našich krajích). Systém by měl být funkční začátkem roku 2002.

K dalším úspěchům Intergraphu se řadí smlouva uzavřená s australskou společností Integral Energy zásobující elektřinou zhruba dva miliony lidí na ploše přes 24 500 km2. Podle smlouvy bude jejich zastaralý GIS nahrazen právě produktem Intergraphu - G/Electric.

Zdroj: tiskové zprávy Intergraphu (zs)

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [GIS] [Různé] [Pošta]