[Home Page]

Novinky z Kartografie Praha, a.s.

1111 památek a zajímavostí Prahy

Formát 210 x 297 mm, pevná vazba, laminovaný potah, 432 strany, cena 1 190 Kč, vyjde 10/2001

Rozsáhlý lexikon pro širokou veřejnost představí na cca 416 stranách všechny významné pražské památky a zajímavosti. Publikace je členěna na 24 kapitol (Historie města, Pražské zvláštnosti a zajímavosti, Národní kulturní památky, Archeologické lokality, Divadla a koncertní síně, Historické domy, Hrady, zámky a tvrze, Hřbitovy, Chráněná území, Kašny a fontány, Kláštery, Kostely a kaple, Letohrádky, Lidová architektura, Moderní architektura, Mosty a viadukty, Muzea a galerie, Nádraží, Ostrovy, Paláce, Parky a zahrady, pomníky, sochy, plastiky, Technické památky, Usedlosti, Osobnosti města). Text je doplněn 1 000 barevnými fotografiemi a atlasem Prahy s rejstříkem ulic.

Školní atlas Evropy

Formát 210 x 297 mm, pevná vazba, 32 stran, cena 129 Kč, vyšlo 08/2001

Školní atlas Evropy je určen především pro žáky 2. stupně základní a střední školy jako pomůcka k výuce regionální geografie Evropy. Koncepce díla vychází z nedávno dokončeného Školního atlasu ČR. Dílo obsahově navazuje na 2. vydání Sešitového atlasu pro základní školy - Evropa, je však zpracováno nově digitálně, nedostačující obsah tematických map (zejména hospodářství a průmysl) nahrazen kvalitnějšími informacemi z nových pramenů. Důraz je kladen na větší obsahovou hutnost a přehlednost. Vzhledem k postupující evropské integraci zařazujeme tematické mapy "Evropa v 20. století" (státy Evropy v letech 1914, 1919, 1948 a dnes), dále mapy EU, NATO, cestovního ruchu a památek UNESCO.

Atlas doplňují stručné texty, tabulky, diagramy, které se vážou k jednotlivým tématům a zvyšují atraktivitu díla a jmenný rejstřík. První část tvoří tematické mapy Evropy, druhou část obecně zeměpisné mapy jednotlivých oblastí nebo států.

Dějiny 20. století

Formát 230 x 320 mm, sešitová vazba, cena 119 Kč, vyšlo 06/2001

Atlas, který je součástí ucelené řady dějepisných atlasů určené pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia. Zahrnuje období od r. 1918 do současnosti. Úvodní část je věnována politické, hospodářské na vojenské spolupráci států světa, politický a kulturní vývoj v Evropě a mimoevropských oblastech je zobrazen v časových přímkách. Mapová část se skládá z 10 oddílů. Každý obsahuje stručnou charakteristiku daného období, pracovní otázky, barevné dějepisné mapy, barevné ilustrace architektury, umění a fotografií významných osobností. Atlas je ukončen výběrovým rejstříkem názvů.

ČR - malý autoatlas

Formát 150 x 210 mm, sešitová vazba, 32 mapových stran, cena 79 Kč, vyšlo 08/2001

Malý autoatlas kombi zachycuje síť dálnic, hlavních a vedlejších silnic, je doplněn kilometráží, čerpacími stanicemi, autokempinky, hrady a zámky, jeskyněmi a lázněmi. V názvu je vyjádřena kombinace automapy s podkladem obecně zeměpisné mapy tj. vrstevnic, barevné hypsometrie a stínovaného terénu.

ČR - automapa se stínovaným terénem 1 : 750 000

Formát 430 x 665 mm (složená: 124 x 230 mm), obálka nepravá (měkká), cena 49 Kč, vyšlo: 08/2001

Automapa zachycuje síť dálnic, hlavních a vedlejších silnic, je doplněna piktogramy turistických zajímavostí.

(zs)

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [Kartografie] [Pošta]