[Home Page]

Spor o autorství ke geodetickému programu


   V časopise Zeměměřič 8+9/2001 na straně 13 vyšel článek s názvem "Spor o autorství ke geodetickému programu". Geodezie Brno, a. s. se brání proti porušování autorských práv". Je politováníhodné, že anonymní autor článku, který se schovává za kdysi dobré jméno Geodezie Brno, a.s., používá k prosazování svých domnělých práv formu veřejné pomluvy.
   Nechci čtenáře zahlcovat zbytečnými detaily a právními výklady, poněvadž podstatu věci by si čtenář stejně jen těžko mohl ověřovat. Faktem je, že autor článku použil jediný možný způsob, jak proti softwaru VKM postupovat. Pro soudní řízení, o němž se zmiňuje v závěru článku, nemá žádné důkazy o tom, že 1) software GB-VKM je výhradním vlastnictvím Geodezie Brno, a.s., a 2) že software VKM svou existencí zasahuje do autorských práv k softwaru GB-VKM (natož že by šlo o zcela shodný software). Kdyby ovšem k soudnímu řízení došlo, do potíží by se dostala Geodezie Brno, neboť vzhledem k nedořešeným právním vztahům k softwaru GB-VKM je v současné době jeho používání v GB, a.s., ilegální...
   Celé znění reakce viz zdroj: www.sedlacek.wz.cz/Spor

Ing. Svatopluk Sedláček

vyvěšeno: 24.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [Software] [Vime - Vite] [Pošta]