[pošta]             ČÚZK připravuje nový informační systém KN

    Do seznamu zkratek přibyla další ISKN, což znamená informační systém katastru nemovitostí. Dozvěděli jsme se to, protože ČÚZK vyhlásil dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěž, cílem které je najít systémového integrátora ISKN. Zahrnuje analýzu, návrh, implementaci, testování a instalaci programového vybavení, integraci, tvorbu dokumentace, školení, přechod z dosavadního systému na nový a jeho uvedení do provozu, předání, zajištění servisu a ještě koordinaci uvedených činností. ISKN bude obsahovat prostředky pro vedení SPI, SGI (zejména KM), pro podporu správních a administrativních činností při vedení KN a pro správu dokumentačních fondů. Celý systém musí být uveden do provozu nejpozději 31.12.1999.
    První výsledek první veřejné soutěže nebyl vyhlášen, vítěze druhé soutěže sice výběrová komise ČÚZK určila (firma APP z Prahy), ale díky odvolání některých neúspěšných firem ho zatím nemohla vyhlásit.

Z časopisu Zeměměřič č. 10/96